Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Змішана форма державного правління

Змішана форма державного правління — різновид форми державного правління (способу організації влади), для якого притаманні риси кількох класичних форм державного правління. Для повнішого розкриття суті і політичного значення терміна потрібно назвати ті риси, які синтезувалися в змішаній формі державного правління. Наприклад, з таких відомих форм державного правління, як монархія (влада передається у спадок); республіка ( влада є виборною); анархія (влада не структурована або означає безпорядок); охлократія (влада натовпу); геронтократія (влада за віковим принципом — влада старійшин); олігархія (влада обмеженого кола людей, як правило тих, хто матеріальними ресурсами впливає на політику); плутократія (влада багатих); тимократія (влада і права розподіляються за майновою ознакою); технократія (влада базується на функціонально-технічних рішеннях і особливу роль відіграє індустріальний розвиток, який впливає на політичну систему); інфократія (у реалізації влади домінує значення інформаційних технологій); автократія (влада належить одній особі); бонапартизм (влада базується на військовій підтримці та балансі політичних сил); теократія (влада облаштована на релігійних принципах); диктатура (влада необмежена, може мати риси тиранії); тиранія (влада базується на жорстокості, має риси диктатури); етатизм (влада активно втручається в економічне, суспільне, духовне життя); патерналізм (влада є покровителем — реалізовує патронат над різними сферами суспільного життя); бюрократія (влада базується на системі апарату чиновників); ідеократія (влада, яка базується на культивуванні залежності суспільства від ідеології) та інших можна виокремити різноманітні поєднання (змішані форми): олігархічна республіка, теократична монархія та ін. Вирізняють також таку форму державного правління, як поліархія (влада, що базується на багатоукладності), тобто співзвучна певною мірою із суттю змішаної форми правління. Потрібно зазначити, що такі форми правління, як монархія і республіка є найпоширенішими. Інші форми правління часто використовують у словосполученні з названими, щоб повніше охарактеризувати наявну форму правління. Форма державного правління в кожному конкретному випадку і на різних історичних етапах має специфічні риси. Якщо індивідуальні риси форми правління виходять за межі одного визначення, використовують уточнення або визначення її як змішаної з тими, що найбільше відповідають її параметрам.

Р. Балабан


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити