Політологічний словник

Ієрархія (грецьк. hierarchia, від hieros — священний та arche — влада) — структурне розташування елементів у певній системі в порядку підпорядкованості. Термін виник у V ст. в працях Псевдо-Діонісія Ареопагіта для характеристики церковних організаційних стосунків. Термін "І." дуже поширений в науковій літературі й набуває специфічного змісту в різних сферах наукового знання про неорганічну, органічну природу, про суспільне буття. Широко використовують цей термін і в філософській та богословській літературі. Розрізняють І. військову, церковну (підпорядкованість у системі ступенів священства в церкві), богословську (І. божественних істот), у логіці використовують поняття "І. логічних систем", "І. предикатів" та ін. Юридична наука оперує категорією і. для вивчення констеляції правових норм чи інститутів, у лінгвістиці І. маркує рівні мови як системи тощо. В політології цим терміном означують численні форми підпорядкованості в системі владних відносин — "І. структурних рівнів інституційної влади", "І. елементів політичної системи суспільства" "І. мотивів політичної поведінки".

Категорія І. відіграє важливу системоутворюючу роль в побудові наукових чи філософських концепцій. За її допомогою автор демонструє свої уявлення про належний чи фактичний стан речей у тій або іншій сфері дійсності, справедливість чи несправедливість суспільного устрою. Так, неоплатоніки Плотін (204-207), Порфирій (234-305), розмірковуючи над сутнісними характеристиками світу, говорили про І. буття, а англійський історик Т. Карлейль (1795-1881), намагаючись виявити роль особистості в сучасному йому суспільстві, запропонував конструкт І. героїв, що змінювали один одного в історії: боги давнього світу, пророки, патріархи, поети, сучасний йому "клас капітанів і командирів над людьми". В суспільній думці XX ст. проблема природи соціальної І. витрактовується по-різному. Представники течії структурного функціоналізму Р. Мертон (1910-2003), Т. Парсонс (1902-1979) вважають, що виникнення І. в суспільному організмі викликане глибинними потребами забезпечення суспільної стабільності, інституалізації соціальних відносин. Прихильники теорії конфлікту М. Вебер (1864-1920), Р. Дарендорф (1929) твердять, що І. породжена боротьбою різних соціальних груп і є результатом перемоги одних над іншими або продуктом компромісу між ними.

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности. — М., 1966; Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

Я. Ятченко


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.