Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Ідеологічний апарат держави

Ідеологічний апарат держави — термін, який став широко відомим завдяки Л. Альтюссеру і означає один із засобів, завдяки яким певний клас, велика соціальна група забезпечує своє владарювання. Основною функцією І. а. д., який включає також релігійні інституції, інститути освіти, засоби комунікації (особливо ЗМІ), профспілки, політичні партії тощо, є інкорпорування всіх класів суспільства у сферу тієї ідеології, яка власне є домінуючою.

Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: М. Безсонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. — К., 2002; Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Гаджиев К. С. Политологическая наука. — М., 1997; Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. — К„ 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити