Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Імплементація

Імплементація (від лат. Impleo — виконувати, наповняти) — виконання, здійснення державами міжнародних правових норм. Передбачає втілення зобов'язань, узятих державами в міжнародних договорах, у норми внутрішнього національного законодавства; сприяє зближенню міжнародного і внутрідержавного права, успішнішому подоланню істотних між ними невідповідностей і прогалин. Кожна держава сама визначає методи і засоби І. міжнародних договорів, також може передбачатися необхідність проведення І. договірними сторонами.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити