Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Інтеграція політична

Інтеграція політична (від лат. integratio — відновлення, об'єднання у ціле) — сукупність політичних процесів, спрямованих на консолідацію, злиття суспільних, політичних, військових, економічних структур або етносів у рамках однієї держави чи кількох держав з метою протидії деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам. І. п. — наслідок і форма прояву інтернаціоналізації всього суспільного життя — однієї з провідних тенденцій світового цивілізаційного розвитку, що прискорюється науково-технічним прогресом, поліпшенням інформаційного обміну, усвідомленням необхідності спільного вирішення глобальних проблем сучасності тощо. І. п. являє собою складне і суперечливе явище, яке торує собі шлях у протистоянні різних соціально-політичних сил, партій та держав. Країни, які беруть участь в інтеграційних процесах, частково передають окремі свої повноваження спеціально створюваним інтернаціональним (міждержавним або наддержавним) політичним інститутам, іншим транснаціональним структурам.

Інтеграційні процеси відбуваються в усіх регіонах світу, але найповніше та найінтенсивніше — в Західній і вже останніми роками також і в Центрально-Східній Європі. Так, у 50-х роках XX ст. в Західній Європі були створені міждержавні співтовариства: Європейське об'єднання вугілля та сталі, Європейське Економічне Співтовариство та Євроатом. На початок 80-х років сформувалось якісно нове, досконаліше утворення — Європейський Союз. У 1985 р. була створена Європейська рада глав держав та урядів, яка прийняла важливий документ — Єдиний європейський акт, що прискорив інтеграцію держав — членів співтовариства у сфері економіки, соціальної політики, фінансів, наукових досліджень, технології, екології, а також зовнішньої політики (включаючи економічні й політичні аспекти безпеки). Єдиний європейський акт дещо розширив компетенцію наднаціональних органів Співтовариства (Комісії та Європейського парламенту) і сприяв просуванню держав — членів Співтовариства до створення об'єднання федеративного чи конфедеративного типу. Що стосується Східної Європи, то тут у 1959 р. було створено Раду Економічної Взаємодопомоги, у рамках якої розвивалися процеси І. п. через посередництво економічних взаємин СРСР та інших країн колишнього соціалістичного табору. У зв'язку з докорінними змінами, що сталися в цих країнах, РЕВ припинила своє існування. Однією з форм І. п. є військово-політична інтеграція, в результаті якої відбувається об'єднання військових і політичних структур держав — учасниць блоку. У 1949 р. була створена Північноатлантична оборонна організація (НАТО), у 1955 р. — Організація Варшавського Договору (ОВД). Утворення цих та інших військових союзів було наслідком напруженості у сфері міжнародних відносин у період так званої холодної війни, відсутності надійного інструменту підтримки миру і безпеки народів. У сучасних умовах спроби залучення військових союзів до вирішення регіональних конфліктів (наприклад, НАТО в Югославії) здебільшого не виправдовують себе, бо такі спроби можуть бути використані для задоволення власних інтересів партнерів щодо цих військових союзів.

І. п. передбачає в сучасних умовах наявність достатньо високого рівня відносин між політичними одиницями; поглиблення усвідомлення спільності потреб, інтересів, цінностей; наявність тенденцій до зближення, об'єднання різних елементів політичних відносин і зв'язків. Це особливо наочно виявляється у Європейському Союзі в останнє десятиріччя. Згідно з Маастрихтським договором 1992 р. з 1993 р. Європейське Співтовариство перетворено у Європейський Союз 12 держав — членів, з 1995 р.— вже 15 країн Європи, а з квітня 2004 р. до нього ввійшли ще 10 країн Центрально-Східної Європи. В ЄС встановлено єдине європейське громадянство, готується до прийняття конституція Євросоюзу. Держави ЄС з 2002 р. мають спільну валюту — євро, вони сповідують засади «Європа без кордонів», тобто єдиного простору, де вільно пересуваються товари, послуги, капітали та люди. Країни — члени Євросоюзу координують поміж собою діяльність у галузі міжнародних відносин, безпеки, внутрішньої політики, у правовій і нормотворчій сферах, а також у галузі екології, боротьби з порушеннями прав людини, з наркобізнесом, зі злочинністю. Україна з 1996 р. розвиває взаємовідносини з цим об'єднанням на основі відповідної угоди, а з моменту останнього розширення, тобто з квітня 2004 р. стала безпосереднім сусідом ЄС. Наша держава провадить політику на розвиток і поглиблення всього спектра відносин з Євросоюзом, особливо в політичній та економічній сферах.

Глобальні інтеграційні процеси зумовили створення наприкінці Другої світової війни Організації Об'єднаних Націй (ООН). ООН неодноразово доводила свій незмінний конструктивізм у розв'язанні різних міжнародних проблем. У перспективі, за сприятливих умов і раціонального та цивілізованого розвитку політичної ситуації в світі, ООН може стати моделлю і прообразом майбутнього світового уряду (див. також: ЄС, ООН, НАТО).

Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997; Капто А. С. Энциклопедия мира, — М., 2002; Политологическая энциклопедия. — М., 2003; Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика. — К., 2004.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити