Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Анексія

Анексія (від лат. annexio — приєднання) — примусове приєднання, захоплення однією державою території чи частини території, що належить іншій державі, або будь-якого простору, що перебуває у спільному користуванні міжнародних спільнот (Антарктида, відкрите море, дно Світового океану). А., як правило, відбувається без згоди та бажання населення території, на яку вона поширюється. Найчастіше така політика використовувалася у період колоніальних та світових війн.

А. завжди є порушенням міжнародного права, незалежно від ступеня розвиненості анексованої території порівняно з державою, що здійснила цей акт. Статут ООН передбачає вирішення територіальних конфліктів без використання сили, гарантує територіальну недоторканність і політичну незалежність держав, дотримання принципу рівноправності та самовизначення народів. Тим самим виключається правомірність приєднання територій засобами А. Однак іноді можуть використовуватися замасковані форми А. чужих територій через політичний тиск на основі економічної чи військової допомоги, перевищене використання можливостей режиму міжнародної опіки та міжнародного мандату, нав'язування маріонеткових правителів тощо. Замаскованою формою А. може бути встановлення одностороннім актом протекторату над певною територією, що супроводжується фактичною окупацією, приєднанням, примусовим утриманням якогось народу в межах чужої держави. Прикладами таких дій є встановлення у 1914 р. протекторату Великобританії над Єгиптом або протекторату Німеччини над Чехією та Моравією (1939).

Міжнародно-політичне ставлення до А. закріплене юридично в Гельсінкському заключному акті, де зокрема зафіксовано, що держави «утримуватимуться від того, щоб перетворювати територію одна одної на об'єкт воєнної окупації або застосовувати інші прямі чи непрямі способи використання сили». Міжнародним правом допускаються територіальні зміни лише в разі здійсненні права націй на самовизначення або на основі договору між зацікавленими державами за умови добровільності, рівноправ'я і поваги до інтересів сторін.


Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

Р. Чорней


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити