Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Картунов Олексій Васильович

Картунов Олексій Васильович (30.03.1940, с. Ново-Романівка Арзгірського р-ну Ставропольського краю Російської Федерації) — український історик — міжнародник, політолог та етнополітолог, кандидат історичних наук з 1976 р., доктор політичних наук з 1996 р., професор з 1998 р., академік Української Академії політичних наук з 1999 р. Закінчив у 1967 р. історичний факультет (відділення міжнародних відносин) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1967-1969 рр. працював науковим співробітником — консультантом відділу наукових зв'язків із зарубіжними організаціями Президії Академії наук України. У 1969-1977 рр. — аспірант, молодший науковий співробітник Інституту історії АН України. 1977-1987 рр. — старший викладач, доцент кафедри філософії Київського торговельно-економічного інституту. 1987-1991 рр. — доцент Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському держуніверситеті ім. Т. Г. Шевченка. 1991- 1996 рр. — завідувач кафедри історії України та політології Донбаської державної машинобудівної академії. У 1996 р. захистив в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАЙ України докторську дисертацію «Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз». У 1996-2003 рр. — завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Університету економіки та права «КРОК». З 2003 р. — завідувач кафедри міжнародної інформації цього ж Університету. Працював в університетах Великобританії, Польщі, Російської Федерації, США, ФРН, Чехії та інших держав.

Автор численних наукових публікацій українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами з проблем всесвітньої історії, політології, етнополітології. міжнародних відносин, методології наукових досліджень тощо. Основні праці: «Этнонациональные отношения в политической жизни общества» (1991); «Основы этнополитологии. Конспект лекций по спецкурсу» ;«Західні концепції етнічності та етнополітичних процесів» (1996); «Вступ до етнополітології» (1999) та ін. Співавтор праць: «Основы политологии»: Курс лекций (1991); «Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії» (1993); «Абетка етнополітолога» (1995); «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (за ред. Ю. І. Римаренка) (1996); «Політологічний енциклопедичний словник» (1997); «Основи етнодержавознавства» (1997); «Націоналізм як суспільний феномен» (1997); «Міграційні процеси у сучасному світі» (за ред. Ю. І. Римаренка) (1998); «Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз» (1998); «Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду» (2000); «Енциклопедія етнокультурознавства» (2001); «Политическая конфликтология перед новыми вызовами» (2001); «Політологія» (за ред. Ю. Кулагіна, В. Полуріза) (2002) та ін.

І. Кресіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити