Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Київської Русі політична думка

Київської Русі політична думка — Київське князівство, що виникло у середній течії Дніпра на межі VIII — IX ст., стало політичним осередком величезної імперії — Руської (Київської) держави східних слов'ян — пращурів українства. У ІХ — ХІІ ст. у Київській Русі сформувалося феодальне суспільство. Почали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, що сприяло розвиткові духовного життя, економічних і культурних зв'язків Київської Русі з Візантією та іншими європейськими країнами. Основними суспільно-політичними ідеями в Київській Русі були погляди на походження держави, князівської влади, правове регулювання суспільних відносин, стосунки між церквою і державою, проблеми єдності та суверенності політичної влади, об'єднання розрізнених удільних князівств навколо великого Київського князя, самостійності й незалежності Русі тощо.

У Х-ХІІ ст. з'явилися перші літературні твори: «Слово», «Повчання», «Проповіді». Один із найдавніших документів руської писемності, у якому зроблено спробу обґрунтувати ідеї об'єднання удільних князівств навколо престолу великого Київського князя, — «Слово про закон і благодать» (XI ст.) київського митрополита Іларіона. Автор цього твору виступив проти рабського становища суспільства, за мир і злагоду між народами, які всі рівні між собою, за політичну самостійність Київської Русі і закликав підпорядковуватися благодаті, тобто євангельським істинам, що скасовують рабство, звеличують свободу людини, роблять церкву вірною служницею держави та релігії. Іларіон чітко висловлює свої симпатії до монархії як форми державного правління: тут влада зосереджується в руках одного правителя, а єдиновладдя є запорукою територіальної єдності і сили держави. При цьому бажано, щоб влада концентрувалась у руках мудрого правителя, який би пам'ятав, що несе відповідальність за підданих перед Богом; здійснював владу на основі закону і справедливості, а не сваволі; був милостивим до підданих.

Суспільно-політичними ідеями були сповнені й літописи. У «Повісті минулих літ» (XII ст.) монаха Києво-Печерської лаври Нестора подаються відомості про діяльність князів, боротьбу із зовнішніми ворогами, народні повстання у Київській Русі. Одним із найважливіших питань політичного характеру у «Повісті...» є проблема рівності Київської Русі з іншими європейськими державами. Велику цінність становить «Руська правда» Ярослава Мудрого (1019 — 1054), сина Володимира Великого, хрестителя Київської Русі — перший вітчизняний звід законів, який служив становленню і дотриманню відповідного порядку у суспільстві. Закони Ярослава високо цінували людське життя, честь, осуджували злодіїв та вбивць. Головними цілями співжиття проголошувались особиста безпека і невід'ємність власності. «Руська правда» регулювала також майнові відносини між людьми, стосунки між батьками й дітьми. Запроваджені нею закони тривалий час регулювали суспільні відносини в Київській Русі і, як вважається, де в чому були гуманнішими, ніж сучасне законодавство. У «Правді Ярославичів», складеній уже після смерті Ярослава в 1072 р. у Вишгороді, на думку Михайла Грушевського, була віддзеркалена юридична практика, яка викристалізувалася ще за життя великого князя. Він був справжнім провідником просвіти у державі.

Талановитим світським письменником у Київській Русі був внук Ярослава Мудрого князь Володимир Мономах (1053-1125), який залишив нащадкам один із найвизначніших літературних творів — «Повчання дітям» (XII ст.). Автор застерігав своїх синів князів не тільки не чинити самим, а й заборонити «служивим» творити беззаконня. Князь як державний муж є носієм закону і законності. На цьому ґрунтується його діяльність, у цьому сила його князівської влади. Мономах повчав, що князь повинен бути для своїх підлеглих не тільки справедливим згідно із законом, а й гуманним, милосердним, а тому він має зобов'язати і своїх «служивих отроків» дотримуватися закону, вимог милосердя, щоб вони не злодіяли, не кривдили людей, бо це підриває авторитет держави, князя й самих «служивих». Інакше на них чекає прокляття народу і небесне покарання. Автор «Повчання» наголошував, що князь як воєначальник має володіти військовою ситуацією, добре знати військову справу. Великий князь закликає своїх синів бути мужніми в усіх випадках життя, не боятися смерті, якщо йдеться про правду і справедливість. Отже, поряд з моральними думками в «Повчанні» містилися практичні настанови щодо управління державою та керівництва підданими, ведення війни, самовідданої праці. Політичний зміст твору Мономаха полягає в ідеї єднання землі Руської. Помер Володимир Мономах, доживши до 72 років, 19 травня 1125 р. і був похований у Святій Софії Київській. Більше князів такого рівня в Київській Русі не було.

Важливе значення у розвитку державно-політичної думки у Київській Русі мало «Слово о полку Ігоровім» (XII ст.). Зокрема тут проводиться ідея політичного об'єднання руських земель і припинення міжусобної боротьби. Розповідаючи про похід новгород-сіверського князя Ігоря 1185 р. в половецький степ і його воєнну поразку, невідомий автор «Слова...» у поетичній формі робить спробу сформулювати ряд узагальнюючих висновків. Головна провина Ігоря та причина його поразки полягає в тому, що той пішов на половців «собі слави шукати», а не захищати інтереси всієї держави. Те саме чинять й інші князі, дбаючи лише про свої уділи, а не про державу в цілому. Ці мотиви визначали ідейну спрямованість «Слова». Того часу Київська Русь зазнавала щоразу відчутніших нападів половців, татар, німців — хрестоносців, які її істотно ослаблювали. У процесі усвідомлення великої небезпеки зовнішньої навали і необхідності об'єднання усіх сил для боротьби з нею сформувалась ідея єдності руських земель.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Две Руси. — К„ 2004.

Ф. Рудич


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити