Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Конечни Фелікс

Конечни Фелікс (1862 — 1949) — польський історик і культуролог, який запропонував нову, особливу науку про цивілізації. Основна проблема цієї науки — виникнення і сутність розмаїття та відмінностей цивілізацій. Згідно з К., цивілізація — це особливий стан групового життя, яке може бути охарактеризоване з різних сторін. Насамперед внутрішнє життя цивілізації визначається двома фундаментальними категоріями — Благо (Мораль) та Істина, а зовнішнє — категоріями Здоров'я та Благополуччя. Крім того, життя цивілізації ґрунтується на категорії Красоти. І саме конфігурація названих п'яти категорій встановлює устрій життя та своєрідність цивілізацій як особливої форми організації колективності людей. Необмеженість способів зв'язку між категоріями — факторами колективного життя відповідає, за К., необмеженій кількості цивілізацій. Конечни розумів цивілізацію не як історичну реальність, а як певний абстракт. Реаліями ж є лише частини цивілізації, які К. називав культурами (наприклад, за його класифікацією, християнсько-латинська цивілізація є абстракт, але реально існують її відмінності — англійська, французька, польська та інші культури). Проте цивілізації не можуть схрещуватись і давати творчий синтез, можливий тільки синтез культур у межах однієї цивілізації. Водночас можливі просторові, тобто механічні накладення цивілізацій. У цьому разі між ними як між антагоністичними організмами виникає боротьба. При цьому історичний досвід підтверджує завжди і всюди перемогу нижчої цивілізації. Вища цивілізація може зберегти себе, за К., лише за умови жорсткої ізоляції від носіїв нижчої цивілізації.

Солонин Ю. Цивилизация и понимание истории (К оценке «Науки о цивилизации» Феликса Конечны) // Вестн. С.-Петербург, ун-та. — 1993. — Сер. 6. — Вып. I (No 6); Щёкин Г. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000.

Г. Щокін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити