Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Консерватизм

Консерватизм (від лат. conservare — зберігати, охороняти) — виник як реакція феодально-аристократичної еліти на Французьку буржуазну революцію кінця XVIII ст. Прихильники консерватизму (до речі, цей термін уперше використав французький письменник Ф. Шатобріан) виступили за пріоритет наступності перед новаціями, визнання непорушності природного порядку, моральних принципів, що лежать в основі сім'ї, релігії і власності. Консерватизм виявляється у двох основних формах: як апологія традиційних феодальних цінностей і дворянських привілеїв і як ностальгія за втраченим соціальним статусом. В Україні ідеї консерватизму відстоював В. Липинський, який доводив необхідність саме монархічного ладу для України, обґрунтовував його правомірність.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. — К., 2001; Філософія політики. — К., 2003.

Ф. Рудич


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити