Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Контент-аналіз

Контент-аналіз (від англ. content-, нім. Content; фр. analyse du contenu) — переведення y кількісні показники масової текстової (або записаної на плівку) інформації. З огляду на сказане виокремлюють два типи одиниць тексту: смислові (якісні одиниці аналізу) і кількісні (одиниці обліку). Відмінності між двома школами К.-а. полягають у протилежностях світоглядних принципів, підходів до виокремлення якостей, одиниць тексту. Переважає думка, що головною смисловою одиницею К.-а. повинен бути не символ або окреме поняття, а соціальна ідея, певна соціально значима тема. Вона може бути виражена в різних символах і залежно від конкретної соціальної ситуації діставати різні емпіричні індикатори в тексті.

У дослідженнях масових комунікацій, де К.-а. застосовується найчастіше, вирізняють такі смислові одиниці: а) поняття, виражені в словах і окремих термінах: наприклад, за частотою використання понять, пов'язаних з наукою, можна визначити, якою мірою джерело інформації орієнтоване на наукові знання; б) тему, виражену в цілих смислових абзацах, частинах текстів, статтях, радіо- і телепередачах тощо: за тематикою можна визначити спрямованість інтересів, ціннісні орієнтації людей, їхні психологічні установки; в) імена історичних діячів, політиків, воєначальників, видатних осіб, учених, дослідників: наприклад, за кількістю посилань на окремих авторів неважко визначити значимість певної наукової ідеї (це може бути також показником, який називають індексом цитування), підвищення або падіння авторитету певної концепції; г) цілісну суспільну подію, офіційний документ, факт, твір, випадок тощо теж можна взяти за одиницю аналізу. Частота або тривалість згадування рішення є свідченням його суспільно-політичної і соціальної важливості.

К.-а. дедалі ширше застосовується в соціологічних дослідженнях. Його використовують не тільки для вивчення ефективності пропаганди, а й для аналізу всіляких офіційних і неофіційних документів. Він незамінний при обробці даних, отриманих за допомогою масових інтерв'ю або за відповідями на відкриті питання анкетного опитування. К.-а. застосовують також у соціальній педагогіці для вивчення ефективності усної пропаганди, виховання словом, широко використовують у роботі міжнародних інформаційних агентств, у ЗМІ, в міжнародних наукових центрах, що займаються проблемами війни і миру, тощо.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити