Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Конфуцій

Конфуцій (Кун Фуцзи, Кун Чжунні; 552/551 — 479 рр. до н. е.)— китайський філософ, педагог, політичний діяч. Створив етико — політичне вчення, яке пізніше дістало назву конфуціанство і яке протягом тисячоліть справляло величезний вплив на соціальний і духовний розвиток Китаю та (дещо меншою мірою) ряду країн, які в різні часи підпадали під вплив китайської держави і китайської культури. Погляди К. викладені в збірнику «Лунь юй» («Судження та бесіди»), до якого входять висловлювання К. та його учнів. Традиційно К. вважається автором ще кількох творів.

Вчення К. антропоцентричне, основний його пафос — роздуми про людину, її призначення й обов'язки. В центрі вчення — поняття «жень» (гуманізм). Це — джерело й прикінцева мета морального самовдосконалення людини. Суть такого вдосконалення — любов і повага до старших за віком і за соціальним становищем, перетворення людиною цих почуттів у власну внутрішню етико-психологічну орієнтацію. Водночас «жень» означає моральний закон, що регулює сімейні стосунки людей. К. вибудовував своє вчення як етико-політичну та філософську підоснову панування аристократії в суспільстві. Соціальне управління, на переконання К., мусить здійснюватися не з допомогою економічного примусу чи адміністративно-правових важелів, а виключно шляхом застосування моральних норм. Небо як вища законостворююча сила посилає людям знання, і та людина, котра ці знання засвоїла й перетворила в норми своєї поведінки, стає «досконаломудрою» і має право на високий соціальний статус, на управління. Правитель мусить впливати на маси особистим прикладом. Ті ж, хто виявився нездатним до такого засвоєння, мусять посідати низький соціальний щабель і у всьому підпорядковуватися «досконаломудрим». Кожен член суспільства повинен чітко знати своє місце в суспільстві, поводитися суворо відповідно до свого статусу і постійно вправлятись у самовдосконаленні. Порядок у суспільстві підтримується також шляхом сумлінного дотримування давніх традицій, обрядів та ритуалів, пошанування предків, культу імператора. Велику роль у засвоєнні моральних норм відіграють поезія та музика. Стосунки в сім'ї є зменшеною моделлю стосунків у державі: глава сім'ї — як і імператор у державі — мусить бути суворим, але справедливим правителем, піклуватися про добробут і порядок у родині. Члени сім'ї — як і народ — повинні боятися свого господаря і у всьому виявляти послух та схвалення його дій.

Державна ідеологія в Китаї сформувала і всіляко підтримувала культ К. як духовного батька нації. Католицька церква долучила К. до лику святих.

Древнекитайская философия: В 2 ч. — М., 1972 — 1973; Конфуций: жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы. — Минск, 2003; Лукьянов А. Е. Лао-Цзы и Конфуций: философия Дао. — М., 2000; Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. — М., 1993.

В. Ятченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити