Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Кратологія

Кратологія — наука про владу. Як одна з найважливіших соціальних і політичних наук К. є вченням про владу, насамперед політичну, її численні та різноманітні види, сфери та вияви. Предметом К. є феномен влади в усьому її розмаїтті. К. вивчає об'єктивні закономірності владної діяльності, досліджує основні чинники її походження, функціонування та розвитку, типи, види та специфіку влади, її суб'єкти та об'єкти, джерела і носії, цілі, функції, системи, структури, механізми, норми і принципи, а також сутність і особливості поділу влади, її взаємодію з іншими сферами життя.

К. є цілісною системою знань, яка охоплює загальну кратологію, історію влади, філософію влади, теоретичну, практичну, прикладну та порівняльну кратології, соціологію влади, логіку влади, педагогіку і технологію влади, етику влади, спеціальні кратології та багато інших галузей знання.

Основні функції К — пізнавальна (гносеологічна), когнітивна, інформаційна, регулятивна, прогностична, виховна та ін.

Найближчими до К. науками та галузями знань є право (насамперед державне), правознавство, політологія.

Халипов В. Ф. Власть. Основы кратологий. — М., 1995; Халипов В. Ф. Кратология как система наук о власти. — М., 1999; Халипов В. Ф., Халипова Е. В. Власть. Политика. Государственная служба: Словарь. — М., 1996; Философия власти / Гаджиев К. С., Ильин В. В., Панарин А. С., Рябов А. В. — М., 1993; Философия политики. — М., 1993.

І. Кресіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити