Політологічний словник

Антонюк Олександр Васильович (нар. 1952, м. Хмільник Вінницької обл.) — український політолог, історик, фахівець у галузі етнонаціональних відносин. Доктор політичних наук (2002 р.), кандидат історичних наук (1987 р.), професор (2003 р.). У 1975 р. закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету. Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, у комсомольських, партійних, державних органах, головним спеціалістом у Комітеті у справах національностей при Кабінеті Міністрів України, начальником управління у Міністерстві у справах національностей, міграції та культів України, завідувачем відділу, заступником директора Інституту Росії HAH України, деканом, першим проректором Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. З 2003 р. — директор Українсько-Російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Б. Єльцина МАУП.

Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць. Захистив докторську дисертацію з проблеми формування теоретико-методологічних та концептуальних засад етнополітики в Україні. Основними його науковими інтересами є: комплексне осмислення в історичному контексті процесу вироблення вітчизняною суспільно-політичною думкою ідей, концепцій, засад вирішення національного питання в Україні; визначення основних теоретико-методологічних принципів, підходів, методів аналізу етнополітичної сфери; дослідження історичного досвіду (позитивного і негативного); його уроків у галузі політики, здійснюваної різними державами на території України; вивчення механізмів формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування в українській етнополітичній практиці; показ взаємовпливу етнополітичних процесів, що відбуваються в Україні і країнах, що утворились на пострадянському просторі, зокрема Російській Федерації; аналіз рівня правового забезпечення державного регулювання міжетнічних відносин; показ вирішення на законодавчому і політичному рівнях проблем збереження і розвитку культур етнічних груп, які проживають в Україні.

М. Головатий

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити