Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Люмпени, люмпен-пролетаріат

Люмпени, люмпен-пролетаріат (від нім. Lumpen — лахміття) — декласована і деморалізована частина робочих та інших верств населення, які перебувають на соціальному дні (жебраки, злиденні, бродяги, бомжі, кримінальні злочинці та інші паразитарні елементи), що змирились зі своїм становищем і не здатні зазвичай самостійно боротися за його зміну.

У Давньому Римі Л. називали нащадків збіднілих і розорених індивідуальних виробників сільськогосподарської продукції та ремісничих виробів, чия продукція не була конкурентоспроможною через широке використання в економіці дешевої рабської праці.

Характерною ознакою Л. є відсутність бажання працювати, соціально-економічний паразитизм, спрощені до мінімуму потреби («хліба і видовищ»), які можуть трансформуватися у високі соціальні вимоги. Кількість Л. збільшується в кризові періоди суспільного розвитку, особливо під впливом економічних криз, посилення безробіття, злиденності (пауперизм), соціально-політичної аномії тощо. На формування люмпен-пролетаріату впливають також правовий нігілізм, соціальна незахищеність, зниження рівня культури, писемності і моралі, політичної участі, обмеження прав і свобод (що особливо відчутно позначається на інтелігенції).

Як свідчить історичний досвід, через невизначеність своєї соціально-політичної орієнтації Л. можуть підтримувати будь-які соціально-політичні сили: від лівацьких і анархічних до фашистських, стати джерелом або резервом авторитарної і тоталітарної ідеології та політики. На основі цього поняття виникло кілька близьких за значенням термінів: «люмпен — інтелігенція», «люмпен — авангард», «люмпен — маса». В сучасній науці термін «люмпени» з його оціночно-емоціональним забарвленням поступово витіснився поняттям «маргінальні верстви».

Политология: Словарь-справочник — М., 2000; Политология: Краткий словарь / Под ред. Коновалова В. И. — Ростов н/Д, 2001; Тадевосян Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии. — М., 1996; Политологический словарь (http://www.home.rісоr. ru /1_9/slovar.html); Социологический словарь / Сост. О. М. Абрамова, А. Н. Рыжов; Ред. проф. Л. Г. Судас.

Г. Калінічева


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити