Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Магдебурзьке право

Магдебурзьке право — система норм феодального права, за якими міста звільняли від управління і суду феодалів та регулювали питання їх самоврядування. Закріплювало права міських станів — купців, міщан, ремісників, встановлювало порядок обрання і функції органів міського самоврядування, регулювало питання торгівлі, опіки, успадкування, визначало покарання за окремі види злочинів. Вперше виникло у німецькому місті Магдебурзі, населення якого ще у XIII ст. домоглося певних привілеїв і автономії в управлінні міськими справами. Згодом його перейняли багато міст Німеччини, Чехії, Польщі, Литви, України та Білорусі. Основними джерелами М. п. були збірники «Саксонське зерцало» та «Вхбільд». В Україні М. п. спочатку поширилося на міста Закарпатської України, що належали Угорщині (з 1329 р.— Хуст). З переходом українських земель під владу Польщі і Литви М. п. надавали королі або великі князі у формі так званих жалуваних грамот. Першими містами, що одержали М. п., були Володимир — Волинський (перед 1324 р.), Сянік (1339), Львів (перед 1352 р.). Польський король Казимир дозволив тут самоврядування через міську раду з бургомістром на чолі й суд, що не залежав від монарха. Протягом ХУ-ХУІІ ст. це право дістала більшість міст України: Глухів, Берестечко, Брацлав, Ніжин, Новгород-Сіверський, Переяслав, Рівне, Полтава, Стародуб, Чернігів та ін. У Києві, в якому М. п. діяло з 1494 р., було створено орган самоврядування міста — магістрат, який відав адміністративно-господарськими, фінансовими, поліцейськими, судовими справами, здійснював забудову міста, мав свої збройні сили. Керували магістратом виборні війт і бургомістр, шість радників і шість засідателів. Спочатку М. п. стосувалося лише німецької громади, але згодом було поширене на все населення міста. Воно надавалося окремим містам спеціальним привілеєм від місцевої адміністрації. М. п. визначало систему самоврядування, порядок її формування і функції, передбачало утворення і закріплювало повноваження судів у містах, регулювало питання діяльності цехів та купецьких об'єднань, а також питання власності, оподаткування і торгівлі, спадкування, опіки, вирішення суперечок, призначення покарань за скоєні злочини у містах тощо. Міщанство виокремлювалося у суспільний стан, що мав свої станові органи самоуправління. Адміністративним і судовим органом самоврядування у містах з М. п. був магістрат, який обирався городянами та, як правило, складався з війта (очолював магістрат), його помічників (бургомістрів) і двох колегій — ради (райці, ратмани, радники) й лави (лавники, засідателі). Судову компетенцію мали і рада, і лава. Суд лавників здебільшого розглядав кримінальні та окремі цивільні справи, а рада виступала як судова колегія в адміністративних і складних цивільних справах. Магістратською канцелярією відав міський писар. Устрій міст Литовсько-Руської держави не був однаковим: деякі міста мали повне М. п.; інші — неповне і тільки частково запроваджували управління за магдебурзьким зразком. Лише кілька українських міст (Львів, Київ, Кам'янець) користувалися М. п. у повному обсязі Після возз'єднання України з Росією у 1654 р. значна частина міст Лівобережної України (Борзна, Козелець, Кролевець, Лубни, Миргород та ін.) втратили М. п. і перейшли у розряд ратушних. Це право було збережене тільки за так званими привілейованими містами, які визначалися такими здебільшого царською адміністрацією. На Гетьманщині ним користувалися Київ, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Ніжин, Остер, Козелець, Погар, Почеп, Новгород-Сіверський і Полтава. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. у зв'язку з ліквідацією автономії України самоврядування міст почало занепадати. Царським указом 1831 p. М. п. в Україні було скасовано для всіх міст, за винятком Києва, а в 1835 р. — і в Києві.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. — К., 1997; Українське державотворення: Слов — довід. — К., 1997; Філософія / За ред. І. Ф. Надольного. — К., 2002; Київ. Енциклопедичний довідник. — К., 1981.

Т. Самойленко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити