Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Маркс Карл

Маркс Карл (1818 — 1883) — німецький мислитель, економіст, громадсько-політичний діяч. Навчався у Боннському, Берлінському університетах. Жив у Парижі, Брюсселі, брав участь в організація «Союз справедливих», «Союз комуністів». Співпрацював з Ф. Енгельсом, який довгі роки його фінансово підтримував. Основна політична ідея, яку М. запозичив в О. Тьєррі, була ідея про вирішальну роль класової боротьби в історичному процесі. Спрощував історичний процес до такого: або диктатура пролетаріату, або диктатура буржуазії. Класову боротьбу передусім пов'язував з роллю в ній пролетаріату. Пролетаріат має ліквідувати експлуатацію, здійснивши соціалістичну революцію, і навіть з часом ліквідувати класи. М. фактично звів суть держави до диктатури певного класу. Для виконання своєї історичної ролі пролетаріат, на думку М., має здійснити політичну революцію, зламати державну машину. М. повторив ідею Й. Фіхте щодо відмирання держави взагалі після того, як держава диктатури пролетаріату виконає свої основні функції. Щоб виконати свою роль, пролетаріат, вважав він, має утворити свою партію. Чітко розробленої політичної концепції М. загалом не залишив, його ідеї містяться у багатьох працях. Основні праці: «Капітал», «Маніфест Комуністичної партії», «Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р. «, «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта», «Критика Готської програми», «Громадянська війна у Франції».

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. — Львів, 1997; Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. — К„ 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити