Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Марксизм-ленінізм

Марксизм-ленінізм — розвинене В. Леніним і втілене практично у теорію світового комунізму вчення Маркса — Енгельса — Леніна, основна мета якого — обґрунтувати та забезпечити практичне використання політики більшовиків, а затим КПРС в умовах дореволюційної, а потім — післяреволюційної аграрної Росії. М.-л. став революційною догмою, обов'язковою доктриною для реалізації Комуністичного Інтернаціоналу. В його основі — керівна, спрямовуюча роль і сила Комуністичної партії як авангарду пролетаріату, організатора революційного руху та революційних перетворень у суспільстві на засадах демократичного централізму. М.-л. передбачав, що після так званого перехідного періоду на вищій, комуністичній фазі розвитку соціалізму держава мала відмерти, однак трудящі маси все ж потребуватимуть партійного керівництва. Оскільки після Першої світової війни очікувана світова революція, як прогнозувалося теоретиками М.-л., не відбулася, радянське партійне керівництво оголосило про перемогу комуністичної ідеї і побудову комунізму в окремо взятій державі. До розпаду СРСР, переходу Російської Федерації, інших країн — колишніх республік СРСР на засади багатопартійності, М.-л. був офіційною доктриною, що панувала в СРСР.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити