Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Менеджер

Менеджер (англ. manager, від manage — керувати) — працівник, який організовує виконання стратегічних завдань, поставлених керівником чи керівництвом, і який має повноваження вирішувати тактичні питання щодо них. Термін «менеджер» вживається у тому разі, коли коло обов'язків менеджера не охоплює кола обов'язків керівника, директора, завідувача, начальника тощо. Як синоніми до терміна «менеджер» рекомендується вживати питомо українські і ті, що давно стали українськими, слова: розпорядник, заступник, управник, адміністратор, управитель тощо. Поняття М. вживається у англійській з минулого століття. До українського лексикону зазначене поняття в його сучасному розумінні увійшло з переходом країни до ринкової економіки. За нинішніх умов професія М. передбачає такі навички та якості: вміння володіти собою, розвинені розумові здібності; чітко визначена особиста мета; нахил до постійного самовдосконалення; навички вирішувати різноманітні проблеми; винахідливість та здібність до інновацій; вміння впливати на оточення; знання сучасних управлінських підходів; здібність керувати; уміння навчати та розвивати підлеглих, формувати ефективні групи.

Протокол № 1 науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України щодо застосування слова «менеджер» від 1.03.2002; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна — К., 1997; Бізнес-менеджмент. — К., 2002.

Т. Самойленко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити