Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Менеджмент політичний

Менеджмент політичний (від англ. management) — керівництво, управління політичною системою, організацією, процесом, явищем. На принципи, засоби, мету М. п. впливає форма правління та форма державного устрою, структура політичної системи (організації, процесу), інтереси та структура фінансово-політичних груп, ідеологічні орієнтири, рівень політичної культури та політичної свідомості членів суспільства, соціально-економічна структура останнього та ін. Серед провідних зовнішніх чинників, що зумовлюють структуру та характер М. п., — глобалізаційні процеси.

Успіху сучасного М. п. сприяє розуміння суспільно-політичних систем як систем відкритих, нелінійних, не рівноважних, що функціонують у нелінійному відкритому середовищі; знання принципів та механізмів самоорганізації систем, врахування дії різних за природою детермінант.

Василенко M. Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку // Політичний менеджмент. — 2003. — № 1; Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. — М., 1991; Rosenbloom D. L. The Election Men. Professional Campaign Managers and American Democracy. — N.-Y.,1973; Sasse C. A. Hagy, T. Kahn, J. Brinkley. Life Skills: Personal and Home Management. — Glencoe Publishing Company, 1987.

M. Кармазіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити