Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН)

Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН) (англ. International Political Science Association — IPSA) — громадсько-політична організація, створена в 1949 p. під егідою ЮНЕСКО з ініціативи п'яти національних асоціацій політичних наук (американської, британської, канадської, французької, англійської). Її мета — сприяння розвитку і поширенню політичних наук шляхом налагодження співробітництва вчених різних країн, стимулювання наукових досліджень у цій галузі в міжнародних масштабах, організація міжнародних конгресів і «круглих столів», поширення наукової інформації з питань політики і забезпечення необхідними документами. МАПН формується на основі таких принципів її членства: колективне — національні і регіональні асоціації, що визнані МАПН як представницькі (вони направляють своїх представників у раду, яка збирається кожні три роки і обирає виконавчий комітет); індивідуальне — для тих, хто професійно займається політичною наукою або цікавиться нею; асоціативне — науково-дослідні інститути, бібліотеки, факультети університетів та інших організацій.

МАПН має консультативний статус у рамках Економічної і Соціальної Ради ООН та ЮНЕСКО, входить до Міжнародної Ради соціальних наук. Членом МАПН може бути національна асоціація політичних наук, мета і завдання якої відповідають принципам і завданням МАПН, яка має достатню кількість членів, публікацій і наукових досліджень у галузі політичних наук. Асоціація видає журнал «Political abstract» (збірка стислих рефератів — анотацій, статей, опублікованих у різних країнах з проблематики політичних наук), «International Bibliography of Political Science», журнал «Participation» («Участь»).

Штаб-квартира Асоціації розміщена в Парижі, а її секретаріат — на факультеті політичних наук університету Осло (Норвегія). Конгреси МАПН проводяться один раз на три роки і складаються з трьох частин: сесії з основної проблеми, визначеної програмовим комітетом; сесії дослідних комітетів і засідання групи дослідження. Періодично проводяться засідання Виконкому і Програмового комітету МАПН, форуми регіональних асоціацій політичних наук, тематичні міжнародні конференції, засідання постійних комітетів і дослідних груп. Офіційні мови МАПН — англійська і французька.

Політологічний енциклопедичний словник: Новч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. — К., 1997; Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч закл. / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. — К., 2001.

О. Бабкіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити