Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Міфи політичні

Міфи політичні — 1) реакція на неможливість раціонально пояснити радикальні суспільно-політичні, соціальні зміни, що відбуваються в житті соціуму; 2) символічна мовна форма політичної культури, що фактично має ті самі цілі, що й ритуал; 3) драматичне, символічно сконструйоване представлення реальності, що сприймається на віру. В міфи, в тому числі і М. п., люди взагалі вірять, оскільки це дає змогу зрозуміти невідоме, маловідоме, бажане (удаване), їх використовують і з метою мобілізації значної кількості людей на певні дії, наприклад, на підтримку непопулярних політичних рішень окремих політичних діячів, груп, партій, політичних режимів. Основні типи М. п.: головні або провідні, за структурою «ми і вони»; героїчні; псевдоміфи. Головні або провідні М. п. дають змогу у той чи інший спосіб формувати, спрямовувати колективну, загальнонародну свідомість. До них належать міфи про окремі нації (наприклад, про великі переваги американської нації), держави, політичні устрої, режими, форми правління. Є чимало міфів про унікальність окремих політиків — державних, громадських діячів або ж президентських форм правління чи, скажімо, народовладдя. М. п. за структурою «ми і вони» створюють і використовують виключно з метою виокремлення якихось структур, їх протиставлення. Наприклад, політичні партії, громадські об'єднання, групи тиску надто часто використовують міфи «ми і вони» під час виборів, референдумів, опитувань громадської думки з єдиною метою — подати себе у виграшному вигляді, кращій ситуації, ніж їх супротивники. Героїчні М. п. пов'язані насамперед із конкретними людьми — політичними, державними діячами, лідерами, непересічними особистостями, що видаються загалу взірцями для наслідування. Псевдоміфи — це міфи сучасної, тимчасової, короткотривалої дії. Скажімо, у період виборів надто багато політиків формують і поширюють думку, що «лише вони і тільки вони спроможні вивести країну з кризи», «покінчити з казнокрадством, корупцією і тіньовою економікою», «вирішити проблему безробіття» та ін. Конструюють М. п. суб'єкти політичного процесу; а поширюються вони фактично всіма засобами інформації з урахуванням того, що психологічні міфи надто сприйнятливі людьми і потребують чимало зусиль для спростування, деміфологізації.

Амелин В. Н. Социология политики. — М., 1982; Гобозов И. А. Философия политики. — М., 1998; Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001; Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 1896; Политология: Словарь- справочник / М. А. Василик и др. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити