Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Мовна політика

Мовна політика — політика, що її здійснює держава стосовно мовного режиму у суспільствах з поліетнічним складом населення. Ця політика залежить від характеру політичної влади, форми правління та державного устрою, історичних традицій, наявності територій з компактним проживанням етнічних меншин тощо. В державах з демократичною формою правління М. п. будується з урахуванням інтересів усіх етнічних груп — як титульного етносу, так і етнічних меншин. Відповідний курс держави фіксується на конституційному рівні та в інших законодавчих актах країни. В Україні М. п. держави визначається Конституцією, ст. 10 якої проголошує: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». З урахуванням регіональних особливостей країни, з наявністю місць компактного проживання національних меншин законодавством передбачається право разом з державною мовою використовувати й мови тієї чи тієї національної меншини.

Л. Шкляр


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити