Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Муніципалітет

Муніципалітет (від лат. municipium — самоврядна одиниця) — це одиниця соціально-територіальної структури суспільства, зазвичай місто та його околиці, що має єдину систему управління. М. опікується справами місцевого значення, управління здійснюється виборними органами, які уповноважені представляти населення певної адміністративно-територіальної одиниці.

Термін вживається у двох значеннях: як принцип самоврядування, що сформувався в період Римської республіки та імперії в провінціях міст, жителі яких отримали римське громадянство і право здійснювати місцеві ініціативи в сфері управління та господарювання, а також для позначення установи, що управляє муніципальною одиницею.

Відмінними ознаками муніципального управління є його виборність і відносна самостійність у вирішенні питань місцевого значення (наявність власного виконавчого апарату, матеріальної бази у вигляді муніципальної власності, права встановлювати та стягувати податки, видавати нормативні акти). В політичному плані муніципальна влада постійно прагне до розширення своєї автономії.

Политологический словарь / Под ред. В. И. Астаховой и проф. М. И. Панова — X., 1997; Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю. И. Аверьянов. — М., 1993; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. — К., 2000, Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Навч. посіб. — К., 2001; Муніципальне право України: Підручник. — К., 2001.

О. Полішкарова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити