Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Науково-технічна політика

Науково-технічна політика — організаційна діяльність у сфері науки і виробництва, яка полягає у визначенні критеріїв, принципів, цілей наукової та науково-технологічної діяльності. Важливим завданням науково-технічної політики є формування системи пріоритетів планування наукової та техніко — технологічної діяльності, порядку використання науково-технічного потенціалу та відповідних фінансових ресурсів. Основна мета Н.-т. п. — організація ефективного і прогресивного функціонування науки і виробництва. Ефективність розвитку науки оцінюється за різними критеріями, відповідно до основних функцій науки. Основна функція науки — гносеологічна, тобто вироблення нових знань для суспільства. Друга функція — забезпечення техніко-технологічного розвитку виробництва для забезпечення функціонування суспільства відповідно до сучасних вимог. Проте розвиток виробництва базується ще на винахідницькій діяльності, певною мірою пов'язаній з науковою діяльністю, та на емпіричних дослідженнях, необхідних для визначення і артикуляції потреб суспільства. Як і в політиці загалом, в Н.-т. п. важливе місце посідає вплив на неї суб'єктів політики в боротьбі за власні інтереси, поставлені цілі і завдання.

Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997; Пріоритети воєнно-технічної політики України і основні напрями її реалізації / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. — Д., 1997. — (Воєнна безпека; Вип. 7).

А. Панібудьласко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити