Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Нейтралітет збройний

Нейтралітет збройний — поняття, впроваджене Росією, яке означає право нейтральних держав захищати силою зброї свободу морської торгівлі з воюючими державами під час війни. Під Н. з. також розуміють ситуацію, коли нейтральна країна вживає заходів військового характеру для захисту свого нейтралітету від можливих або ймовірних спроб використання її нейтральної території однією із воюючих сторін. Так, нейтралітет Швейцарії під час франко-прусської війни був Н. з. Першим виявом Н. з. стала практика періоду війни 1780 р. між Великобританією, з одного боку, та її північноамериканськими колоніями, Францією й Іспанією — з іншого. Росія звернулася до Великобританії, Франції й Іспанії з декларацією, в якій вона проголошувала 5 принципів: 1) нейтральним судам повинно бути дозволено плавання з порту в порт і вздовж берегів воюючих сторін; 2) ворожі вантажі на нейтральних судах, за виключенням контрабанди, не підлягають захопленню воюючими сторонами; 3) щодо контрабанди у всіх випадках варто керуватися ст. 10 і 11 Договору Росії з Великобританією від 1766 р.; 4) порт повинен вважатися блокованим тільки в тому разі, якщо здійснюється блокада воюючою державою з розташуванням кораблів, тобто існує небезпека для нейтральних судів, що входять у порт; 5) ці принципи слід застосовувати в судових позовах. Інший Н. з. стосується періоду війни між Францією, з одного боку, і Росією і Великобританією — з іншого. Вищезгадані 5 принципів були доповнені новим принципом, відповідно до якого воюючі сторони не повинні мати права огляду й обшуку у випадку, якщо командир військового корабля, під конвоєм якого випливають торговельні судна, заявить, що супроводжувальні судна не перевозять контрабанду.

Нальде Я. Постоянно нейтральное государство. — СПб., 1905; Оппенгейм Л. Международное право. — М., 1950; Алимов Ю. Неприсоединение: история, теория, проблемы. — М., 1990; Кудряченко А. /. Доля нейтралітету // Політика і час. — 1993. — Nq 11; Политологическая энциклопедия. — M., 2003.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити