Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Оніщенко Ірина Григорівна

Оніщенко Ірина Григорівна — доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор, член — кореспондент Української академії політичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Європейського університету, шеф директор Центру етнодержавознавчих студій «Парадигма нова». В 1982 р. закінчила історичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, аспірантуру (1986 р.), докторантуру (1998 р.). Працювала в Київському автомобільно-дорожньому інституті (нині — Український транспортний університет) та Українсько-фінському інституті менеджменту та бізнесу (нині — Європейський університет). Провідний вчений у галузі етнодержавознавства — нового напряму наукових досліджень, нещодавно започаткованого в Україні. Тема докторської дисертації «Етнополітична парадигма українського націогенезу». Автор понад 100 друкованих праць (монографії, розділи в колективних монографіях, підручник, навчальні посібники, наукові та науково-методичні статті, видані в Україні та ряді інших країн). Серед найпопулярніших праць слід назвати монографію «Етно- та націогенез в Україні», а також навчальні посібники з основ етнодержавознавства та історії України. І. Оніщенко розробила типологізацію української етнополітичної, етнодержавницької думки, в основі якої — інтерпретація представниками різних шкіл понять «етнос» та «нація». їй належить оригінальна схема синхронізації близьких, але не тотожних процесів етно- та націогенезу українців.

Важливу ділянку наукового доробку вченого становить аналіз геополітичних процесів в Європі, визначення місця та ролі в них України, а також сутності та форм євроінтеграційного виміру розвитку. О. входить до складу робочої групи Україна — НАТО, є експертом від України в Раді Європи з етнонаціональних відносин, членом редакційних рад фахових видань «Держава і право», «Нова парадигма», «Людина і політика» та інших, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Інституту світової економіки та міжнародних відносин HAH України.

С. Стеценко

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити