Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Оуен Роберт

Оуен Роберт (1771 — 1858)— англійський соціаліст. Найвідоміша праця О. — «Новий погляд на суспільство» (1812 — 1813). Він був переконаний у тому, що характер людини формується під впливом оточення, в якому вона живе і працює, а тому присвятив своє життя пропаганді цієї теорії і практичним експериментам, метою яких було показати життєздатність його ідей як основи для схем удосконалення суспільства. О. вважав основою соціалістичних перетворень невеличкі кооперативні об'єднання, де панують принципи демократичного самоуправління. Обмеження на розміри таких об'єднань О. визначив у праці «Звіт перед країною Ленарк» (1820). О. багато писав про значення праці як особливої творчої функції людини і попереджав своїх сучасників про загрози механізації, яка не звільнить людину для повноцінного життя, а швидше поневолить її. Він вірив, що запропонована ним система малої кооперації стане на заваді пануванню машин над людьми, оскільки вона ґрунтуватиметься на комунальній власності, передбачатиме контроль за основними засобами виробництва, ліквідацію грошей як засобу обміну і заміну їх вільним розподілом предметів першої необхідності відповідно до потреб. Спадщина О. має велике практичне значення. Його малі комуни були своєрідними альтернативними суспільствами в мініатюрі, крім того, він зробив значний внесок у розвиток кооперації та профспілкового руху.

Енциклопедія політичної думки. — К., 2000; Українське державотворення: Словник — довідник. - К„ 1997.

Т. Самойленко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити