Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Панібудьласка Володимир Федорович

Панібудьласка Володимир Федорович (нар. 1929) — український історик, політолог. Народився на Дніпропетровщині, в с. м. т. Петриківка, Петриківського району. По закінченні середньої школи вчився живопису в Дніпропетровському художньому училищі, потім у художньому інституті. Після закінчення Дніпропетровського університету (1954 р.) працював учителем історії у школі, а після закінчення у 1961 р. аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук. У 1976 р. став доктором історичних наук, згодом професором (1981 р). Багато років займається викладацькою, науковою роботою. В 1984 р. отримав звання лауреата Державної премії Української PCP у галузі науки і техніки. Тривалий час досліджував проблеми історії СРСР, УРСР, проблеми міждержавних та міжнаціональних відносин, історії КПРС, КПУ, комсомолу, виховної роботи з молоддю тощо. В останні роки, особливо з 1991 p., почав активно розробляти політологічну тематику. Наукова діяльність П. сконцентрована навколо питань соборності України, консолідації українського суспільства, етнонаціональної історії України та політології. Основні праці П., написані ним у співтовариства: Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник: В 2 т. / В. Ф. Панібудьласка, І. О. Кресіна та ін. — К., 1997; Політологія: Підручник / І. С. Дзюбко, І. О. Кресіна та ін. —К., 1998; Політологія: Навч.-метод, посіб. для семінар, та практ. занять / M. М. Гордієнко, 1. О. Кресіна. — К., 1998; Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Енциклопедія. — К., 1998; Політологія у схемах, таблицях, визначеннях / І. С. Дзюбко, О. Д. Авдієнко та ін. — К., 1999.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити