Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Політологічний словник

Абдукція

Аболіціонізм

Аболіціоніст

Аборигени

Абсентеїзм

Абсолютизм

Абсолютна більшість

Абсурдизм

Авантюризм політичний

Авеста

Автаркія

Автокефалія

Автократія

Автономізація

Автономізація в унітарній державі

Автономія

Автономія в Україні

Автономна політична участь

Автономна Республіка Крим

Авторитаризм

Авторитет

Авторитет політичний

Автохтони

Агітація

Агітація виборча

Аграрна держава

Аграрна політика

Агрегування інтересів

Агресія

Адаптація політична

Аддикція влади

Адлер Фрідріх

Адміністративна держава

Адміністративний ресурс

Адміністративно-командна система

Адміністративно-територіальний устрій

Адміністрація

Адміністрація Президента України

Адорно Теодор

Аквінський Тома

Аксіологія етнополітична

Акт проголошення незалежності України

Активне виборче право

Активність політична

Акультурація в політиці

Акультурація етнічна

Алмонд Габріель

Альтернатива політична

Альтернативні вибори

Альтруїзм

Альянс

Амбівалентність у політиці

Американізм

Американська політична думка

Американська політологія

Американський інститут громадської думки

Аналіз документів

Аналіз політичний

Аналітика

Анархізм

Анатомія влади

Англійська політична думка

Англіцизм

Англоманія

Андресюк Борис Павлович

Андрущенко Віктор Петрович

Анекдот політичний

Анексія

Анклав

Анклав етнічний

Антагонізм етнічний

Антанта

Антивоєнний рух

Антиклерикалізм

Антикомунізм

Антиконституційні дії

Антимонопольна політика

Антисемітизм

Антисіонізм

Антиядерний рух

Антонович Володимир Боніфатійович

Антонюк Олександр Васильович

Антропологія

Апарат політичний

Апартеїд

Апеляція

Апієва дорога

Аполітичність

Апологетика

Апорема

Апріорі

Арабізм

Арабістика

Арабський світ

Аргумент

Аргументація

Арендт Ханна

Аристократія

Аристотель

Армія

Арон Раймон

Артикуляція політики

Артхашастра

Архія

Асамблея

Асамблея конституційна

Асиміляція

Асоціація

Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN)

Асоціація молодих українських політологів і політиків (АМУПП)

Асоціація політичних психологів України (АППУ)

Ататюрк Мустафа Кемаль

Атеїзм

Атлантизм

Атлантична солідарність

Атлантична хартія

Аутсайдер

Африканістика

Африканський національний конгрес

Африканський соцінтерн (АСІ)

Африки політична думка

Афроцентризм

Ахіллесова п'ята

Ацефалія, акефалія

Бабеф (Гракх) Франсуа

Бабкін Володимир Дмитрович

Бабкіна Ольга Володимирівна

Бабувізм

Багато культурність

Багатопартійна система

Багатопартійність

Баггінг

Багряний Іван Павлович

База влади

Базис і надбудова

Базисна демократія

Бакунін Михайло Олександрович

Баланс

Баланс сил

Балотування

Банк даних

Банкрутство влади (bankruptcy of power)

Бар'єри влади

Батьківщина (Вітчизна)

Бебик Валерій Михайлович

Без'ядерна зона

Безвладдя

Безгромадянство

Бездушність влади

Беззаконня

Безпартійний уряд

Безпека міжнародна

Безпорадність влади

Безпосередня демократія

Безробіття

Безумство влади

Белл Даніель

Бердяєв Микола Олександрович

Берк Едмонд

Бернштейн Едуард

Бжезинський Збігнев

Біблія

Біди влади

Біженці

Бікамералізм

Бікультуралізм

Білль про права

Більшість

Більшовизм

Біополітика

Біпатриди

Біфуркація політична

Біхевіоризм політичний

Бланкізм

Блок політичний

Блокада

Богданов Олександр Олександрович

Боден Жан

Бойко Олександр Дмитрович

Бойкот

Бонапартизм

Боротьба за владу

Боротьба класів

Боротьба політична

Брандт (Brandt) Віллі

Братерство

Брахманізм

Брестська церковна унія

Британська співдружність

Брифінг

Буддизм

Булава

Бурдьє П'єр

Буржуазія

Буржуазна революція

Бухарін Микола Іванович

Бюджет

Бюджетна політика

Бюлетень виборчий

Бюрократія

Ва-банк

Вакансія

Вакханалії

Вакцинація політична

Валуєвський циркуляр 1863 р.

Валютна політика

Вандалізм

Варварство

Варзаріван Михайлович

Варшавський договір

Васальна держава

Василенко Світлана Дмитрівна

Ваххабізм

Вашингтон Джордж

Вебер Альфред

Вебер Макс

Веймарська конституція

Веймарська республіка

Велика сімка

Велика французька революція

Великі держави

Великодержавність

Великодержавний шовінізм

Великоросія

Вербальна нота

Вердикт

Верифікація

Верхівка

Верховна влада

Верховна Рада України

Верховний комісар ООН з прав людини

Верховний комісар у справах біженців

Вето

Взаємодія політична

Вибори

Виборча кампанія

Виборча система

Виборчий

Виборчий корпус

Виборщики

Види виборчих систем

Визвольна війна

Визнання виборів недійсними

Визнання виборів такими, що не відбулися

Визначення результатів виборів

Винниченко Володимир

Виробнича демократія

Висування кандидата

Виховання політичне

Відкритих дверей політика

Відновлення української держави в програмах українських політичних партій кінця XIX — початку XX ст.

Відносини соціальні

Відплив інтелекту

Відродження політичної думки

Відродження української політичної думки

Віза

Війна

Війна політологічна

Війна холодна

Військовий переворот

Віко Джамбаттиста

Вільне козацтво

Вільсон Томас Вудро

Вірчі грамоти

Вітчизняна війна (1941 — 1945)

Віце-...

Віце-президент

Віце-прем'єр-міністри України

Віче

Влада

Влада авторитету

Влада апарату

Влада аргументів

Влада бізнесу (power of business)

Влада виборна (electedpower/office)

Влада виконавча

Влада віри (power of belief/faith)

Влада грошей (power of money)

Влада диктатора (power/rule of dictator)

Влада закону (power of law)

Влада мафії (power of mafia)

Влада монарха (power of monarch)

Влада народу (power of the people)

Влада партії (power of party)

Влада президента (President's/ Presidential power)

Влада Рад (Sowietpower)

Влада тимчасова (provisional/interim power)

Влада традицій (power of traditions)

Власність

Внутрішня політика

Воєнна диктатура

Воєнний стан

Волюнтаризм

Воля

Вольтер (Франсуа Марі Аруе) (1694 — 1778)

Вотум

Вотум довіри

Вотум недовіри

Вселенський собор

Всесвітня конфедерація праці (ВКП)

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Всесвітня Рада церков (ВРЦ)

Всесвітня федерація профспілок (ВФП)

Входження у владу (entry into power)

Гадяцький трактат 1658 р.

Гаєвський Борис Аркадійович (нар. 1938)

Гайдеггер (Heidegger) Мартін (26.09.1889 — 26.05.1976)

Галицько-Волинське князівство

Гангстеризм

Ґандизм

Гарант

Гаррінгтон Джеймс (1611 — 1677)

Гасло політичне

Гегель Георг Вільгельм Фрідріх (1770 — 1831)

Гегельянство

Гегемонізм

Гедонізм

Гендер

Генезис

Генезис влади (origin/genesis of power)

Генеральна Асамблея ООН

Генерація

Генерація політична (лат. generatio — розмноження, народження)

Геноцид

Географія політична

Геополітика

Геракліт Ефесський (бл. 544 — 484 до Р. X.)

Герб державний

Гердер Йоган Готфрід (1744 — 1803)

Герменевтика політична

Геродот

Геронтократія (gerontocracy, від грецьк. geron (gerontos)

Героя і натовпу теорії

Гетьман

Гетьманська держава (Гетьманщина)

Гідденс Ентоні (нар. 1938)

Гімн державний

Глава держави

Гласність

Глобалізація

Глобальні проблеми сучасності

Глоболюція

Гобіно Жозеф Артюр (1816 — 1882)

Гоббс Томас (1588 — 1679)

Голль Шарль де (1890-1970)

Голова уряду (Head of Government)

Головатий Микола Федорович (нар. 1943)

Голосування

Гольбах Поль Анрі де (1723 — 1789)

Горбатенко Володимир Павлович

Гошовська Валентина Андріївна (нар. 1948)

Грамота вірча

Грамші Антоніо (1891, Алєс, о. Сардинія — 1937, Рим)

Греції Давньої політична думка

Громадська думка

Громадянин

Громадянство

Громадянська війна

Громадянська непокора

Громадянське суспільство

Громадянські права і свободи

Громадянськість

Гроцій Гуго Гроот (1583-1645)

Група десяти"Паризький клуб"

Група семи "Сімка" або "Велика сімка"

Групи інтересів

Групи тиску

Грушевський Михайло (1866 — 1934)

Губерський Леонід Васильович (нар. 1941

Гуманізація

Гуманізація політики

Гуманізм

Гуманітарна політика

Гуманітарна співпраця

Гуманітарне право

Гумбольдт Вільгельм фон (Wilhelm von Humboldt) (22.06.1767, Потсдам — 8.04. 1835, Тегель)

Гумільов Лев Миколайович (1912 — 1996, С.-Петербург)

Гумплович (Gumplowicz) Людвіг (09.03.1838, Краків — 19.08.1909, Грац)

Гуслистий Кость Григорович (1.10/18.11.1902, м. Олександрівськ Катеринославської губ., тепер м. Запоріжжя — 21.02.1973, м. Київ)

Д'Аламбер Жан Лерон (1717-1783)

Даль Роберт Алан (нар. 1915)

Данилевський Микола Якович (1822 — 1885)

Данте Аліг'єрі (1265 — 1321)

Даосизм

Дарендорф Ральф Густав (нар. 1927)

Дванадцятимильна зона

Двоблокова партійна система

Двовладдя (dualpower, diarchy)

Двоголоса система

Двопалатна система

Двопартійна система (two-party system)

Дебати політичні

Девальвація

Дезавуювання

Дезінтеграція

Деідеологізація

Декларація

Декларація незалежності США

Декларація прав національностей України

Декларація принципів толерантності

Декларація про державний суверенітет України

Деколонізація

Декрет

Делегування влади (делегування владних повноважень)

Делімітація кордону

Демаркація кордону

Демарш

Демілітаризація

Демографічна політика (policy demographic)

Демократизація

Демократичний соціалізм

Демократичний централізм

Демократія

Демокрит (бл. 460-370 рр. до н. е.)

Денатуралізація (позбавлення громадянства)

Денаціоналізація

Денонсація

Деполітизація (depolitazion)

Депортація

Депутат

Депутатське звернення

Депутатський запит

Депутатський мандат

Держава

Держава загального добробуту

Держава правова

Державна мова

Державний переворот

Державні (національні) інтереси

Державні символи України

Десницький Семен Юхимович (1739/40 — 1789)

Де-факто

Дефініція

Де-юре

Дивергенція

Динамізм влади (dynamism of power, dynamics/moving forces and trends of power, від грецьк. dunamikos — що стосується сили)

Династія

Дипломат (від фр. diplomate)

Дипломатичне право

Дипломатичний корпус

Дипломатичні переговори

Дипломатичні представництва

Дипломатичні привілеї та імунітети

Дипломатія

Директорія Української Народної Республіки

Дискредитація

Дискримінація політична

Дисперсія влади

Дифамація

Діалектика

Діаспора

Дідро Дені (1713 — 1784)

Дільниця виборча

Довибори

Довірена особа кандидата

Догматизм політичний

Договір у політиці

Договір міжнародний (міждержавний)

Договір про утворення СРСР

Договір суспільний

Дойч Карл (нар. 1912)

Доктрина політична

Домініон

Донцов Дмитро (1887-1973)

Драгоманов Михайло (1841-1895)

Дуаєн дипломатичного корпусу

Дуалізм

Дуумвірат

Духовенство

Духовенство України

Дюверже Моріс (Mauri.se Duverger, нар. 1917)

Дюркгейм Еміль (1858-1917)

Дьюї Джон (1859-1952)

Евальвація

Еволюційні теорії

Еволюціонізм

Еволюція влади (evolution of power, від лат. evolution — розгортання)

Евтаназія

Егалітаризм

Егоцентризм

Ейфорія

Екзекватура

Екзекутивний федералізм

Екзекуція

Екзистенціалізм

Економічна політика

Експертна влада (expert power)

Експлуатація

Експропріація

Екстрадиція

Екстремальні умови (extreme/ exetremal conditions, від лат. extremus — крайній, загрозливий)

Еліта

Еліта політична

Елітаризм

Елітний блок

Ембарго

Еміграція

Емірат

Емпіризм

Емський указ 1876 р.

Енгельс Фрідріх (Fridrich Engels, 1820-1895)

Епікур (341-270 рр. до н. е.)

Ескалація

Есхатологія

Етатизм

Етатизм

Етатократія

Етика влади

Етика політична

Етнічна ідентичність

Етнічна картина світу

Етнічна меншина

Етнічна психологія

Етнічна самоідентифікація

Етнічні процеси

Етнічність

Етногенез

Етногеографія

Етнографія

Етнодемографія

Етнодержавознавство

Етнократологія

Етнокультурна політика

Етнологія

Етнопедагогіка

Етнополітика

Етнополітика незалежної України

Етнополітичний конфлікт

Етнополітичний менеджмент (керування, управління)

Етнополітичний організм

Етнополітнчні конфлікти (динаміка і типологія)

Етнополітичні конфлікти (форми, способи регулювання)

Етнополітологія

Етнополітологія (методологічні засади)

Етнопсихологія

Етнорегіональна структура України

Етнос

Етносоціологія

Етноцентризм

Ефективність влади

Ешелони влади (echelons of power; governmental echelons, від фр. echelon — ступінь)

Євразійство

Євробарометр

Єврокомунізм

Європеїзм

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

Європейська валютна система (ЄВС)

Європейська інтеграція

Європейська політика

Європейська політика сусідства

Європейська політика України

Європейська соціальна хартія

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (1992 р.)

Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС)

Європейський аграрний ринок

Європейський економічний простір

Європейський консорціум політичних досліджень (ЕСРК)

Європейський парламент

Європейський Союз (ЄС)

Європейський суд

Європейський суд з прав людини

Європейського дому ідея

Євроцентризм

Євтух Володимир Борисович (нар. 1948)

Єдина профспілка

Єдиний фронт

Єдність (міждержавна, соціальна, класова, політична та ін.)

Єдність влади (uniti of power)

Єдність дій

Єллінек Георг (1851-1911)

Єресі

Жадоба влади (thirst for power)

Жандармерія

Женевські конвенції

Житлова політика

Жіноче питання

Жіночий рух

Жовта преса

Журавський Віталій Станіславович

Журі

Журналіст

Заангажованість політична

Заборона (prohibition, ban)

Завоювання (conquest)

Загальна декларація прав людини

Загальне виборче право

Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі

Закон Божий

Закон Вагнера

Закон дванадцяти таблиць

Закон джунглів

Закон і порядок

Закон про вибори

Закон "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закони Ману

Закони Ману

Закони Хаммурапі

Законність (legality, lawtullness, legitimacy)

Законодавча ініціатива

Законодавчі збори

Законослухняність

Закрите суспільство

"Залізний закон олігархії"

Запит

Запорозька Січ

Засоби масової інформації

Застава

Захист прав національних меншин

Західна українська діаспора

Західноєвропейський Союз (ЗЄС)

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР)

Заява про участь у виборах

Збройні сили

Звичай

Звичаї влади (customs of power)

Згода (consent, assent; acoord, concord)

Зенон Елейський (бл. 490 — бл. 430 до н. е.)

З'їзд (congress, conference, convention)

Зіньківський Василь (1881-1962)

Злука УНР та ЗУНР

Змішана виборча система

Змішана форма державного правління

Знання про політику

Зовнішня політика

Зовнішньоекономічна політика

Золотий запас

Зони вільної торгівлі (торгівлі без мита)

Зони, вільні від ядерної зброї

Зрілість влади (maturiti of power)

Ідеал

Ідеал політичний

Ідеалізм

Ідеальполітика (від нім. Idealpolitik)

Ідеологічний апарат держави

Ідеологія

Ідеологія буржуазна

Ідеологія марксистсько-ленінська

Ідеологія політична

Ідея європейська

Ієрарх

Ієрархія

Ізоляціонізм (політичний) (фр. isolation — відділення, відокремлення)

Іларіон (рік народження і смерті невідомі)

Ільїн Іван Олександрович (1883-1954)

Імідж політичний

Іміджмейкер

Імміграція

Імперативний мандат

Імперіалізм

Імперія

Імпічмент

Імплементація

Імунітет

Імунітет дипломатичний

Імунітет президентський

Інавгурація

Інвеститура уряду

Індивідуалізм

Індоктринація

Індустріальне суспільство

Інновація

Іноземець (іноземні громадяни)

Інститут публічного права

Інститут соціальний

Інститути політичні

Інституціоналізація

Інструменталізм

Інтеграція

Інтеграція політична

Інтелігенція

Інтервенція

Інтерес національний

Інтереси

Інтернування

Інтерпеляція

Інтерпол

Інфократія

Інформатика

Інформаційна безпека

Інформаційна війна

Інформаційна діяльність

Інформаційна зброя

Інформаційна мережа

Інформаційне суспільство

Інформаційний суверенітет

Інформаційний тероризм

Інформація

Ірраціоналізм

Іслам

Ісламський фундаменталізм

Істеблішмент

Істон Девід (нар. 1917)

Історизм

Історицизм

Історична пам'ять

Історична самосвідомість

Історична школа права

Історичний компроміс

Історичний матеріалізм

Історія політична

"Історія Русів"

Кабе Етьєн (1788 — 1856)

Каденція

Кадрова політика

Казус беллі

Кампанелла Томмазо (1568 — 1639)

Кампанія політична

Камю Альбер (.Albert Camus) (07.11.1913, Мондові, Алжир —04.01.1960, Вільблевен, Франція)

Кандидат

Кандидат у депутати

Канетті Еліас (нар. 1905)

Канонізація

Кант (Kant) Іммануїл (22.04.1724 — 12.02.1804)

Канцлерська демократія

Капіталізм

Капіталізм державний

Капіталізм державно-монополістичний

Карбонарії

Карлайль Томас (1795 — 1881)

Карликова держава

Кармазіна Марія Степанівна (нар. 1959)

Кармеліти

Карпатська Україна

Карт-бланш (фр. carte blanche)

Картунов Олексій Васильович (30.03.1940, с. Ново-Романівка Арзгірського р-ну Ставропольського краю Російської Федерації)

Катехізис

Католикос

Католицизм

Кваліфікована більшість

Кейнс Джон Мейнард (1883 — 1946)

Київської Русі політична думка

Кирило-Мефодіївське товариство (братство)

Кирилюк Федір Михайлович (нар. 1944)

Китаю Стародавнього політична думка

Кібернетика (політична)

Клас

Класифікація етносів

Класова боротьба

Клерикалізм

Клієнтелізм політичний

Князєв Володимир Миколайович (нар. 1946)

Коаліція

Коаліція антигітлерівська

Коваленко Анатолій Андрійович

Козацтво

Козацько-гетьманської доби політична думка

Козельський Яків Павлович (1728, або 1726, або 1729 — після 1795)

Кокус

Колективізм

Колективної безпеки принцип

Колінгвуд Робін Джордж (1889 — 1943)

Колоніалізм

Колонізація України

Комісія виборча

Комісія делегованих виборців

Компроміс

Комунізм

Комунікація

Комунікація політична

Комюніке

Конвенція

Конвенція про захист прав і основних свобод людини

Конвергенція етнічна

Конгломерат

Конечни Фелікс (1862 — 1949)

Конкурентна політика

Консенсусу принцип

Консерватизм

Консолідація етнічна

Конституція Пилипа Орлика (Бендерська)

Конституція України (1996 р.)

Конституція УНР (1918 р.)

Конструктивізм

Конструктивність у політиці

Контент-аналіз

Контркультурая

Контроль громадський

Контрреволюція

Конфесія

Конфлікт етнічний

Конфлікт політичний

Конформізм

Конфуцій (Кун Фуцзи, Кун Чжунні; 552/551 — 479 рр. до н. е.)

Концесія

Кооптація

Коран

Кордон (державний)

Корпоративізм

Космополітизм

Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885)

Кратологія

Кремень Василь Григорович (нар. 1947)

Кресіна Ірина Олексіївна (нар. 1952, Київ)

Криза влади

Криза політична

Критичне мислення

Кропоткін Петро Олексійович (1842 — 1921)

Круглашов Анатолій Миколайович (нар. 1962)

Ксенофобія

Кудряченко Андрій Іванович (нар. 1954)

Культ особи

Культура влади

Культурна політика (державна)

Курас Іван Федорович (нар. 1939)

Куріальна виборча система

Курс політичний

Лабріола Антоніо (1843 — 1904)

Лассаль Фердинанд (1825 — 1864)

Лассуелл Гарольд Дуайт (1902 — 1978)

Лебон Постав (1841 — 1931)

Левіафан

Легалізація

Легальність

Легіслатура

Легітимація

Легітимність

Лейбніц Готфрід Вільгельм

Лейборизм

Лексикон

Ленінізм

Липа Юрій Іванович

Липинський В'ячеслав

Литвин Володимир Михайлович

Лібералізм

Лібертаризм

Лідер політичний

Лідерство політичне

Лімітроф

Лінія конфлікту

Лісовий Василь Семенович

Літопис Г. Грабянки

Літопис С. Величка

Лобі

Лобізм

Локаут

Локк Джон

Ломейські конвенції

Лондонський клуб

Лоялісти

Лояльність

Люмпени, люмпен-пролетаріат

Люстрация

Маблі (Mably) Габріель Бонно де

Магдебурзьке право

Мажоритарна виборча система

Мазепа Іван Степанович

Макіавеллі Нікколо ді Бернардо

Макіавеллізм

Малоросійство

Мандат

Мандатна комісія

Маніпулювання політичне

Маніфест

Маніфестація

Маргінальність

Маркетинг політичний

Маркс Карл

Марксизм

Марксизм-ленінізм

Маркузе Герберт

Мартов (Цедербаум) Юлій Йосипович

Масове суспільство

Масонство в Україні

Мафія

Меморандум

Менеджер

Менеджмент політичний

Ментальність етносу

Меншовизм

Меритократія

Меркантилізм

Мерріам Чарльз Едвард

Месіанізм

Методи етнополітологічних досліджень

Методологія політичних наук

Метрополія

Мирного співіснування принцип

Мислення політичне

Митниця

Михальченко Микола Іванович

Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН)

Міжнародне право

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

Міжнародний тероризм

Міжнародні відносини

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

Мілітаризація

Мілітаризм

Міністерство

Міністр

Міністр без портфеля

Міністр Кабінету Міністрів України

Місто-держава

Мітинг (meeting)

Міфи політичні

Міхельс Роберт (1876 — 1936)

Міхновський Микола (1873 — 1924)

Мобілізація політична

Мовна політика

Модус вівенді

Молодіжна політика

Молодіжний рух

Монархія

Мондіалізм

Моніторинг політичний

Монтеск'є Шарль Луї, Шарль де Секонда, барон де Лa Бред і де Монтеск'є (1689 — 1755)

Мор (More) Томас (1478 — 1535)

Мораторій

Мореллі (Morelly)

Моска Гаетано (1858 — 1941)

Мотиви політичні

Муніципалітет

Мутації влади

Нагорна Лариса Панасівна

Надзвичайний стан

Найманці

Народ у широкому розумінні слова

Народи корінні

Народна дипломатія

Народна конституція

Народний депутат України

Народний суверенітет

Народництво

Народність

Науково-технічна політика

Наумкіна Світлана Михайлівна

Нацизм (націонал-соціалізм)

Націоналізм

Національна безпека

Національна ідея

Національна політика в УРСР (радянський період)

Національна телекомпанія, Національна радіокомпанія

Національний інформаційний простір

Національний університет Києво-Могилянська академія(КМА, НУКМА)

Національний характер

Національні меншини

Національно-культурна автономія

Національно-культурні товариства

Національно-персональна автономія

Нація

Невтручання держави концепція

Негативне рекламування

Недійсні вибори

Незастосування сили принцип

Нейтралізація

Нейтралізм

Нейтралітет

Нейтралітет збройний

Ненасильницькі дії

Неоконсерватизм

Неолібералізм

Непорушності державних кордонів принцип

Непрямі вибори

Ніцше Фрідріх Вільгельм (1844 — 1900)

Нові ліві

Нові праві

Нового часу політична думка

Номенклатура

Номінація

Нонконформізм

Норми політичні

Нувориш

Нунцій Папи Римського

Об'єднання Німеччини

Об'єкт політики

Оборонна політика

Обскурантизм

Обструкція

Огієнко Іван Іванович (митрополит Іларіон)

Однопалатна парламентська система

Однопартійний уряд

Округ виборчий

Октроїрувана конституція

Окупація

Олігархія

Омбудсмен

Оніщенко Ірина Григорівна

Опозиція політична

Опортунізм

Організації міжнародні

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Ордонанс

Оріховський Станіслав Станіславович

Орлик Пилип

Ортега-і-Гассет Хосе

Освітня політика

Основні вибори

Остракізм

Оуен Роберт

Охлократія

Паблік рилейшнз

Палавер

Панамериканізм

Пангерманізм

Панібудьласка Володимир Федорович

Панісламізм

Панславізм

Панчук Май Іванович

Папа Римський

Папство

Папська курія

Парето Вільфредо

Паритет

Парламентаризм

Парламентарій

Парламентська процедура

Партикуляризм

Партійна система

Партія влади

Партія державна

Партія парламентська (партії парламентського типу)

Партія політична

Партія

Пасивне виборче право

Пахарев Анатолій Дмитрович

Пацифізм

Первинні вибори (праймериз)

Переяславська Рада 1654 року

Перикл

Персона ґрата

Персона нон ґрата

Петиція

Петлюра Симон

Питання національне

Підданство

Піррова перемога

Платон Афінський

Плебісцитарний

Плєханов Георгій Валентинович

Плутократія

Плюралізм

Плюральний вотум

Повстання

Повторне голосування (перебалотування)

Повторні вибори

Подвійне громадянство

Поділ влади

Позапарламентський спосіб утворення уряду

Пойченко Анатолій Михайлович

Полеміка

Полібій

Поліс

Політизація етнічності і етнізація політики

Політика диктату

Політика і людина

Політика й економіка

Політико-адміністративні функції управління

Політична безпека

Політична думка

Політична культура

Політична нація

Політична поведінка

Політична позиція

Політична праксеологія

Політична психологія

Політична свідомість

Політична система суспільства

Політична система України

Політична теорія

Політичне життя

Політичне насилля

Політичне панування

Політичний

Політичний простір

Політичні сили

Політолог

Політологія

Поліцейська держава

Поліцентризм

Полонізація

"Полювання на відьом"

Помилки влади

Поппер Карл Раймонд

Популізм

Порівняльна політологія

Порядок політичний

Посол

Постанова (рішення)

Постбіхевіоризм

Постіндустріальне суспільство

Праві і ліві у політиці

Право народів (націй) на самовизначення

Правова політика

Право на інформацію

Православ'я

Прагматизм політичний

Прапор державний

Президент

Президент України

Прем'єр-міністр

Прерогатива

Преса

Прес-конференція

Прес-реліз

Прес — секретар

Прес-центр (прес-бюро)

Прецедент

Приватизація

Пригожин Ілля Романович

Примордіалізм

Прогнозування політичне

Прокопович Феофан

Пролонгація

Пропаганда

Просвітництво

Протекторат

Протекціонізм

Протекція, протегування

Протестантизм

Протокол

Протоколізм

Протоколіст

Протокол про наміри

Прудон (Proudhon) П'єр Жозеф

Прудонізм

Психологія влади

Пуанкаре Раймон

Публічна влада

Пульс влади

Путч

Путчизм

Путчист

П'ята республіка у Франції

Рада

Рада Безпеки ООН

Рада Європи

Рада кантонів

Радикали англійські

Радикалізм

Радянський комунізм

Расизм

Рассел Бертран

Реакційний

Реакціонер

Реакція політична

Ревізіонізм

Ревізіоніст

Ревізіоністський

Революція

Регент

Регентство

Реґентування

Регентувати

Резолюція

Реідеологізації теорія

Рекет

Рекламування політичне

Ренегат

Реннер (Renner) Карл

Репарація

Репатріант

Репатріація

Репатріюватися

Республіка

Республіка парламентська

Республіка президентська

Ресурси влади

Реформа політична

Реформа соціальна

Рецидив

Римаренко Юрій Івановичя

Римське право

Риму Стародавнього політична думка

Ринковий соціалізм

Ринок влади

Ринок політичний

Рікардо Девід

Робітничий клас

Романтизм

Російська політична думка

Ростоу Уолт Уїтмен

Ротація

Роялізм

Рояліст (роялістка)

Рудич Фелікс Михайлович

Русифікація

Руссо Жан-Жак

Руська Правда

Рух на захист прав людини

Рух опору

Рух прихильників миру

Рухи альтернативні

Рухи політичні

Рябов Сергій Геннадійович

Саміт

Самовладдя

Самоврядування

Санкція

Санкція влади

Сателіт

Світ політичний

Світова організація торгівлі (СОТ)

Світовий Конгрес Українців

Світська влада

Свобода

Свобода слова

Свобода совісті

Свободи політичні

Сегмент влади

Сегментація влади

Сегрегація

Секуляризація

Селекція влади

Сенека Луцій Анней

Сенченко Микола Іванович

Сепарація

Сепаратизм етнічний

Сила влади

Сима Цянь

Символіка державна

Символіка політична

Синдикалізм

Синергетика

Система однопартійна

Система політичної науки

Сіонізм

Сірий кардинал

Сковорода Григорій Савич

Сміт (Smith) Адам

Соборність

Соборність України

Сократ

Солдатенко Валерій Федорович

Солідарність

Соловйов Володимир Сергійович

Солсбері (Salisbury) Роберт Артур Толбот

Сорокін Питирим

Софістика

Соціал-демократія

Соціалізація

Соціалізація політична

Соціалізм

Соціалістичний Інтернаціонал (Соцінтерн)

Соціальна держава

Соціальна політика

Соціальна ринкова економіка

Соціальне партнерство

Соціальний дарвінізм

Соціальний захист

Соціологія політики

Спенсер Герберт

Спільна політика безпеки та оборони

Спільнота

Спіноза Бенедикт (Барух)

Спонсор

Справедливість

Сприйняття влади

Стагнація політична

Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович

Сталінізм

Статус

Статус-кво

Стиль у політиці

Сто днів

Столипін Петро Аркадійовичя

Стратифікація

Суб’єктно-об’єктні відносини у політиці

Суб'єкт політики

Суб'єкти та об'єкти етнополітики

Субетнос

Субординація

Суверенітет

Суд першої інстанції

Судова влада

Суперництво політичне

Суспільне телерадіомовлення

Сфера влади

Східна українська діаспора

Сценарний підхід у політиці

Сціборський Микола

Табу

Таємна політика

Тактика в політиці

Тарлє Євген Вікторович

Театр воєнних дій

Телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо)

Тенета влади

Теократія

Теологія

Теорія влади (theories of power)

Теорія конвергенції

Теорія конфліктів

Теорія систем

Терор

Терор політичний

Технократія

Технології політичні

Технологія прийняття політичних рішень

Тимократія

Тиранія

Тіньова економіка

Тіньовий кабінет

Тойнбі (Toynbee) Арнольд Джозеф

Токвіль Алексіс Шарль де

Толерантність етнічна

Толстой Лев Миколайович

Традиції влади

Трудова теорія вартості

Угода політична

Узурпація влади

Указ

Україна

Україна — Європа (відносини)

Україна — Росія (взаємовідносини, проблеми становлення державної самоідентифікації)

Українська Академія політичних наук (УАПН)

Українська асоціація політологів (УАП)

Українська діаспора (концептуальні засади співробітництва держави із зарубіжними українцями)

Українська політична нація

Українська суспільно-політична думка XX ст

Ультиматум

Універсали Української Центральної Ради

Універсалізм

Унітарна держава

Унія

Уповноважена особа політичної партії

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ)

Урбанізація

Уряд

Урядова криза

Урядова правотворчість

Установчі збори

Утилітаризм

Ухвалення політичних рішень

Участь політична

Фаворитизм

Фальсифікація

Фарисейство

Фаталізм

Фашизм

Федералізм

Фемінізм

Феодалізм

Філософія політики

Філософія політична

Форма держави

Форма державного правління

Форма державного устрою

Фромм Ерік

Функціонер

Хайєк Фрідріх Август фон

Халіфат

Хантінгтон Самуель

Харизма

Хартія

Химера

Хмельницький Богдан

Холізм

Храмов Василь Олегович

Християнство

Хунвейбіни

Хунта

Хурал

Царизм

Цезар Гай Юлій

Цезаропапизм

Цензура

Центр

Централізація

Центральна Рада (Українська Центральна Рада, УЦР)

Церква державна (церква, підпорядкована державі)

Церковна влада

Цивілізація

Цивілізація політична

Цикл

Цитаделі

Цицерон Марк Туллій

Чартизм

Час влади

Час політичний

Челідзе Валерій

Чернишевський Микола Гаврилович

Черчілль Вінстон Леонард Спенсер

Чижевський Дмитро Іванович

Чинність виборів

Чутки політичні

Шантаж

Шаповал Микита Юхимович

Шаріат

Шептицький Андрій

Шкляр Леонід Євдокимович

Шпенглер Освальд

Шпигун

Штреземанн (Stresemann) Густав

Шуба Олексій Васильович

Шульга Микола Олександрович

Шумський Олександр Якович

Щедрова Галина Петрівна

Щепаньський Ян

Щокін Георгій Васильович

Юм Дейвід

Юнг Карл Густав

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури)

ЮНІСЕФ (Дитячий Фонд ООН)

Юридична відповідальність

Юрисдикція

Юрисдикція конституційного суду

Юрисдикція соціальних судів

Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович

Ядерна зброя

Ядерна політика

Ядерний клуб

Ядерний паритет

Ядерні держави

Ярлик

Ярослав Мудрий

Ясперс Карл

Яструби


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.