Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Принципи проектування програм структурної перебудови економіки

Принципи проектування програм структурної перебудови економіки. Вихідні положення, на яких засновується проектування програм структурної перебудови економіки. Серед найсуттєвіших можна виокремити такі: обов'язкове обґрунтування вибору головної мети та основних цілей і стратегії структурної перебудови економіки; врахування довгострокових перспектив розвитку національної економіки шляхом приведення у відповідність цілей структурної перебудови з економічного стратегією держави; врахування тенденцій у зовнішньоекономічній діяльності держави, а також у структурних змінах світової та регіональної економік; з'ясування пріоритетних напрямів діяльності та побудова програми за функціональним принципом; побудова «дерева цілей» і розробка на його основі структури програми; виділення вузлових проблем, наприклад, «точок зростання», і визначення відповідних проблемних завдань; максимальне використання ресурсів в умовах їх обмеженості для виконання проблемних завдань; визначення механізмів реалізації програми (фінансових, правових, організаційних тощо); застосування програмно-цільового підходу до вирішення проблемних завдань; створення інших умов для успішної реалізації програми, насамперед, сприятливого інвестиційного середовища. Основа успіху програми структурної перебудови - в комплексному системно-ситуаційному підході, чіткому визначенні і розвитку взаємозв'язків суміжних програм і проектів, то може сприяти отриманню додаткового позитивного синергетичного ефекту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити