Державне управління

    Програмний аналіз.    Дослідницький процес перевірки обґрунтованості тверджень щодо причинних взаємозв'язків між заходами органів державною управління та їх результатами. Він застосовується при дослідженнях альтернативних рішень за програмами у різних формах і на основі різноманітного методичного інструментарію, що доповнюється останнім часом ''програмною оцінкою" та "аналізом політики" і деякими іншими новими засобами. На сьогодні програмний аналіз залишається одним з основних елементів програмно-цільового підходу поряд із побудовою програмних структур і використанням програмно-цільових систем управління. Такий аналіз охоплює всі етапи програмного проектування, а саме: формулювання проблеми; визначення мети та основних параметрів (показників) відповідної програми; виявлення альтернатив; визначення витрат; оцінку результатів; порівняння альтернати в та вибір однієї з них для наступної реалізації. Для порівняння альтернатив використовують методи, засновані на докладному вивченні "входів" і "виходів" програми (проекту, рішення).

  Найчастіше використовуються методи типу "витрати-користь". які передбачають кількісне відображення витрат та їх зіставлення з очікуваними результатами. Серед інших методів порівняння альтернатив можна назвати методи "витрати-мета" і "витрати-обмеження". За допомогою першого можна простежити як кількісні зміни результатів впливають на величину витрат для їх досягнення, за допомогою другого - як внесення до програми обмежень соціального, економічного, правового або іншого характеру впливають на величину витрат на неї.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити