Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Програмний аналіз

Програмний аналіз. Дослідницький процес перевірки обґрунтованості тверджень щодо причинних взаємозв'язків між заходами органів державною управління та їх результатами. Він застосовується при дослідженнях альтернативних рішень за програмами у різних формах і на основі різноманітного методичного інструментарію, що доповнюється останнім часом ''програмною оцінкою» та «аналізом політики» і деякими іншими новими засобами. На сьогодні програмний аналіз залишається одним з основних елементів програмно-цільового підходу поряд із побудовою програмних структур і використанням програмно-цільових систем управління. Такий аналіз охоплює всі етапи програмного проектування, а саме: формулювання проблеми; визначення мети та основних параметрів (показників) відповідної програми; виявлення альтернатив; визначення витрат; оцінку результатів; порівняння альтернати в та вибір однієї з них для наступної реалізації. Для порівняння альтернатив використовують методи, засновані на докладному вивченні «входів» і «виходів» програми (проекту, рішення).

Найчастіше використовуються методи типу «витрати-користь». які передбачають кількісне відображення витрат та їх зіставлення з очікуваними результатами. Серед інших методів порівняння альтернатив можна назвати методи «витрати-мета» і «витрати-обмеження». За допомогою першого можна простежити як кількісні зміни результатів впливають на величину витрат для їх досягнення, за допомогою другого - як внесення до програми обмежень соціального, економічного, правового або іншого характеру впливають на величину витрат на неї.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити