Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Програмно-цільовий підхід у державному управлінні

Програмно-цільовий підхід у державному управлінні. Найпоширеніший на сьогодні засіб реалізації державної політики, який пов'язує цілі політики (плани, проекти) з ресурсами за допомогою цільових програм.

Такі програми створюються для ефективного вирішення завдань у галузі державного, економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку відповідно до визначених цілей. П-ц.п.д.у. охоплює, наступні етапи і дії: структурування проблеми, тобто її поділ на підпроблеми; визначення конкретних заходів щодо реалізації підпроблем, що дає змогу сформувати програму вирішення проблеми; оцінку пріоритетності і послідовності програмних заходів, а також розподіл ресурсів між ними; розроблення механізму управління виконанням програми вирішення проблеми; створення організаційної системи управління програмою; використання нарізних етапах реалізації програми широкою спектра сучасних аналітичних і проектних засобів, зокрема економіко-математичного моделювання, сітьових засобів планування і управління, фінансового аналізу та інвестиційного проектування, програмного аналізу. На рівні держави з її владними повноваженнями П-ц.п.д.у. надає можливість централізації, більшої обґрунтованості та контролю використання ресурсів для стабілізації і розвитку соціально-економічних процесів, координації діяльності органів державної влади для пріоритетною вирішення певних проблем, подолання наслідків економічної кризи та попередження такої ситуації у майбутньому. Саме тому П-ц.п.д.у. ефективно використовуються в багатьох країнах світу, особливо в найбільш розвинутих із них, таких як США, Японія, Франція та ін. Програми державного рівня довели свою ефективність у Японії, Кореї, інших країнах для відродження повоєнної економіки, виходу з економічних криз, здійснення економічних реформ.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити