Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Ресурси державної влади й управління

Ресурси державної влади й управління. Ресурси як носії влади (суб'єкти державного управління) використовують для забезпечення керованості інших учасників державно-управлінських відносин (суб'єктів і об'єктів державного управління) з метою досягнення дітей держави.

Найголовнішими з них є кадрові ресурси державної влади й управління. Як правило, державні діячі, політики й чиновники отримують ресурси влади, обіймаючи керівні посади в системі державного управління. Р.д.в.у. - де фундаментальне джерело управління. Їх першорядне значення відображене в теорії соціального обміну, згідно з якою в основі влади, а отже й державного управління, лежить нерівномірний розподіл дефіцитних ресурсів. Люди, які не мають ресурсів, от римують їх в обмін на виконання наказів і доручень їх розпорядників. Розподіл і перерозподіл соціальних ресурсів відбувається у процесі державного управління. Можна виділити такі типи ресурсів: утилітарні ресурси - матеріальні й інші соціальні блага, пов'язані з повсякденними інтересами, турботами і побутовими потребами людей; примусові ресурси - заходи державного примушування; нормативні ресурси - засоби впливу на ціннісні орієнтації і норми поведінки людини; політичні ресурси - політичні регулятори відносин між людьми, групами, суспільно-політичними об'єднаннями, рухами, партіями гоню; правові ресурси засновані на правосвідомості громадян країни і характеризуються якістю законів та підзаконних актів, їх виконанням, дотриманням режиму законності; економічні ресурси містяться і використовуються в процесі матеріального виробництва товарів і послуг, необхідних для суспільного

і особистого споживання; мотиваційні ресурси характеризують здатність підвищення або зниження соціального статусу як суспільно значущої ролі людини відповідно до соціальної стратифікації; культурно-інформаційні ресурси - духовні цінності, знання й інформація, а також засоби їх отримання і поширення; силові ресурси - засоби й апарат фізичного впливу; демографічні ресурси - це люди як універсальне джерело інших ресурсів; людські ресурси - кадрові ресурси, безпосередньо зайняті в процесі здійснення державного управління.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити