Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Секретаріат Кабінету Міністрів України

Секретаріат Кабінету Міністрів України. Апарат Кабінету Міністрів України забезпечує організаційну, інформаційно-аналітичну та матеріально-технічну його діяльність. С.К.М.У. забезпечує проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботу урядових комітетів і діяльність членів Кабінету Міністрів України. Він несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших документів, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України та комітетів. С.К.М.У. очолює Державний секретар, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку, визначеному законодавством про державну службу. Урядовий Секретар організовує діяльність С.К.М.У., координує та спрямовує роботу керівного органу управління державною службою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити