Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Система державної влади

Система державної влади. Структурована єдність владних відносин, що складаються внаслідок діяльності держави, державних органів, а також посадових осіб, які реалізують інтереси держави в різних галузях суспільного життя. При цьому можна виокремити суб'єктний (організаційні структури, установи й інститути (президент, парламент, уряд, суди, громадянство, державна служба, військовий обов'язок тощо) й об'єктний (предмети ведення, компетенція, повноваження, права й обов'язки, відповідальність, акти і дії, програми і заходи тощо) склад С.д.в, Ознаками розвиненого стану С.д.в. є: правовий характер її формування і здійснення (опора на традиції, що постійно розвиваються, та правооснову спадкоємності і стабільності розвитку державної влади); публічне визнання та забезпечення прав і свобод людини; закріплення структури і системи державної влади; дотримання форм і процедур владних відносин, що закріплені в законодавстві; охопленість державної влади системою правової культури суспільства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити