Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Стратегічне планування в державному управлінні

Стратегічне планування в державному управлінні. Планування цілей розвитку держави, що передбачає пошук оптимального набору траєкторій її руху, зорієнтованих на досягнення певних довгострокових цілей в умовах реальних ресурсних обмежень. Таке планування є одним із найважливіших завдань державно-управлінської діяльності. Воно охоплює концептуалізацію політик, програм і проектів, нормативно-правове, організаційне і координаційно-планове проектування і передбачає досягнення їх балансу та забезпечення синхронного розвитку. С.п.д.у. фактично поєднує в собі кілька видів управлінської діяльності, а саме: визначення цілей організації, прогнозування, оцінку адекватності ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища та внутрішню координацію, які відображені в докладному комплексному плані, спрямованому на забезпечення досягнення поставлених цілей. Його характерною рисою є масштабне охоплення проблем. Результатом С.п.д.у. є стратегічний план (довгостроковий або середньостроковий), який фактично є державно-управлінським рішенням щодо реалізації стратегії й політики відповідних суб'єктів державного управління. Цей план є науковим передбаченням стану держави як цілісної о об'єкта управління на певний час. Можна відобразити процес С.п.д.у. за спрощеною ланцюговою моделлю: місія держави —> цілі держави —> оцінка зовнішнього середовища —> виявлення сильних і слабких сторін —> аналіз стратегічних альтернатив —> вибір стратегії —> визначення спроможності держави здійснити стратегію —> оцінка адекватності ресурсів —> оцінка та можливий перегляд стратегії з урахуванням отриманих оцінок середовища та ресурсів —> реалізація стратегії —> оцінка результатів —> корекція стратегії за наслідками контролю. Серед найвідоміших альтернатив стратегій держави є такі: стабілізація, повільний розвиток, швидкий розвиток, кооперація, інтеграція у світові системи. Стратегія нерозривно пов'язана з політиками як засобами її реалізації. Стратегія визначає курс на розподіл обмежених ресурсів для досягнення визначених цілей, а політика - загальні орієнтири для дій та прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити