Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Суб'єкт-об'єктні відносини в системі державного управління

Суб'єкт-об'єктні відносини в системі державного управління. Відносини між суб'єктами та об'єктами державного управління. Суб'єкти державного правління не можуть існувати без відповідних об'єктів управління і тільки у сукупності вони утворюють систему державного управління, яка охоплює організацію і функціонування суб'єктів управління (керуючих систем),

структуру їх взаємозв'язків із цією системою, а також її компоненти, які створюють у взаємозв'язку структуру об'єкта управління й безпосередньо сприймають державно-управлінські впливи. З точки зору взаємозв'язків у системі суб'єкт-об'єктної залежності кожний державно-управлінський вплив можна схарактеризувати як суспільну потребу, інтерес і мету в управлінні, усвідомлені суб'єктом управління, юридично нормативно виражені й практично здійснені в його рішеннях і діях. С-о.в.с.д.у. виявляються в кожному управлінському акті, дії, відношенні та об'єктивно зумовлюють і передбачають присутність трьох елементів: суб'єкта управління (державного органу, посадової особи, учасника управління), управлінського впливу, що створюється та реалізується ним, об'єктів впливу у вигляді, головним чином, діяльності організацій, установ, підприємств, окремих громадян. Одним із поширених способів здійснення С-о.в.с.д.у. є управлінські рішення. Вони виступають формою вияву волі суб'єкта управління щодо об'єкта управління і полягають у забезпеченні дійсних потреб та інтересів суб'єкта та об'єкта управління на основі вибору з множини можливих варіантів їх поведінки такого, що найбільше відповідав би конкретним умовам та цілям функціонування системи державного управління на даному етапі її розвитку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити