Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Сфера і галузь суспільного життя

Сфера і галузь суспільного життя. Соціально-громадська сфера, в якій люди об'єктивують свої життєві потреби й інтереси, на підставі і в процесі чого мають можливість ставити перед собою близькі й далекі цілі, проблеми та завдання сьогодення і на перспективу. Теоретичний підхід до питання виявляє існування лише п'яти сфер - за кількістю груп об'єктивних потреб і суб'єктивованих людиною власних інтересів - у їжі, в одязі, в наявності житла, у продовженні роду та у спілкуванні. Отже, можна виокремити такі суспільні сфери: економічна, політична, духовна, культурна і міжетнічна (або ж етноісторична).

Історико-конкретні й ситуативні комбінації між зазначеними групами потреб та інтересів синтезуються у сфери, а проблемні й локальні «стики» між ними - у галузі суспільної життєдіяльності людей: природокористування, екологія, технологія, торгівля, інфраструктура, право, фінанси, наука, освіта, інформатика, міжнародне оточення тощо. У соціологічному просторі сфери розташовані у такий спосіб: фундаментом суспільного життя є економічна сфера, далі йдуть політична, духовна, культурна і - у самому центрі цієї «споруди» - етноісторична сфера (етносфера). Кожна сфера структурно складається з трьох елементів: відносин (або ж взаємодії») людей щодо певних важливих для них потреб, інтересів, цілей і т.ін. у даній сфері життєдіяльності; установ (або ж інститутів), які створюють люди для найбільш ефективної реалізації якихось важливих для них потреб, інтересів, цілей тощо у даній сфері життєдіяльності; поглядів (або ж ідей), що їх люди висловлюють у процесі реалізації своїх потреб, інтересів, цілей тощо. Характерною є різна динамічність зазначених елементів: найбільш рухливими є відносини; найбільш консервативними є установи; щодо поглядів людей, то вони характеризуються більш складними соціальними залежностями, а тому схильні й до динаміки, й до статичності.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити