Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Теоретичні підходи до вивчення державної політики

Теоретичні підходи до вивчення державної політики. Основні з цих підходів представлені такими школами. Інституціоналізм розглядає державну політику як результат діяльності державних інститутів (уряд, парламент, виконавчі та судові органи тощо), які використовують певні адміністративні процедури. Концепція політичного процесу представляє державну політику як результат політичної діяльності, що має фіксовані рівні та етапи (визначення проблем, постановка цілей, формування політики, легітимація, виконання, оцінка й моніторинг) у процесі вирішення суспільних проблем. Теорія груп оцінює державну політику як результат групової боротьби, конфлікту між різними групами у суспільстві й уряді та пошуку консенсусу з конкретних питань політики. Теорія еліт розглядає державну політику як результат переваг і вибору політичної та адміністративної еліт. Теорія раціоналізму - як результат діяльності з досягнення оптимальних суспільних цілей на основі розроблених технологій управління. Теорія інкременталізму (поступовості) - як послідовну і поетапну діяльність державної бюрократії щодо повільної зміни існуючого стану справ. Теорія гри визначає державну політику як раціональний вибір у конкурентній боротьбі найбільш впливових сторін у суспільстві або уряді. У теорії суспільного набору державна політика формується в результаті діяльності індивідів на основі усвідомлення власних інтересів і прийняття відповідних рішень, що мають принести їм певну вигоду. Відповідно до теорії відкритих систем державна політика є результатом відповіді політичної системи на запити і погреби відповідних структур і чинників зовнішнього середовища. Зазначені підходи дозволяють зробити загальний аналіз державної політики з різних позицій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити