Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Урядові установи

Урядові установи  і організації, підпорядковані міністерствам. Залежно від покладених на них функцій існують такі різновиди урядових установ і організацій, безпосередньо підпорядкованих міністерствам: департаменти, які утворюються для здійснення функцій керівництва окремими підгалузями в межах відповідних секторів державного управління; інспекції, які утворюються для здійснення контрольно-наглядових функцій; виконавчі бюро, що утворюються для здійснення реєстраційно-дозвільних функцій щодо фізичних і юридичних осіб, у чому числі на платних засадах (ці органи, на відміну від інших, можуть мати змішане фінансування - з бюджету та за рахунок власного доходу). Всі ці установи й організації функціонують як єдиноначальні, очолюються державними службовцями і не мають права видавати нормативно-правові акти.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити