Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Форми державного правління

Форми державного правління. Способи організації вищої державної влади, що визначають її формальне джерело, порядок утворення й оновлення органів державної влади, принципи взаємодії органів влади між собою та з населенням. Джерелом влади може бути визнана воля однієї людини, воля усього народу або ж воля певної панівної соціальної верстви - олігархії. Прийнято розрізняти монархічну та республіканську Ф.д.п. Правління державою на принципах республіканізму є найпоширенішим у сучасному світі. Республіка - це така форма правління, в якій глава держави й усі органи влади є виборними й змінюваними, а виконавча влада є похідною від представницького органу або виборців. Республіканська форма державного правління передбачає визнання народу носієм верховної влади, сувереном, який делегує її своїм представникам на строго визначений термін. Найпоширенішими видами республіканської форми правління є президентська, парламентська і напівпрезидентська (президентсько-парламентська) республіки. Сучасна Україна є напівпрезидентською республікою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити