Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Бюрократія

Бюрократія. Позначення адміністративних і технічних аспектів організації, що забезпечують прийняття і виконання рішень. Існує кілька підходів до визначення бюрократії. Залежно від оцінки ролі бюрократії в суспільстві вона розглядається: або як складна, ієрархічно побудована структура організації, що дозволяє підвищити ефективність управлінської діяльності, або як апарат державних органів влади, або як специфічна форма політичної чи іншої організації, в якій переважають адміністративні процедури, внаслідок чого фактична влада належить чиновникам, або як негативна оцінка властивої управлінському апарату тяганини і неефективності. Дня бюрократії в цьому значенні характерні підкорення інтересів справи інтересам кар'єри та формалізм. У сучасному суспільстві із збільшенням розмірів організацій як державних, так і приватних, і ускладненням механізму реалізації управлінських рішень бюрократія стала відігравати головну, а іноді й визначальну роль у багатьох сферах державної політики. У класичному розумінні бюрократичне управління має наступні ознаки: регламентованість, тобто функції організації, чітко визначені за допомогою нормативних актів, а внутрішній організаційний устрій забезпечується рішеннями, які протоколюються, і правилами у формі письмових інструкцій; ієрархічність, тобто кожна посадова особа володіє чітко визначеною компетенцією всередині субординаційного розподілу праці і відповідальна за свою діяльність перед вищестоящою посадовою особою; відстороненість від володіння засобами управління, тобто засоби, що служать для виконання функцій управління, складають власність організації (держави), а не особисту власність окремих адміністраторів; постійність, тобто посада являє собою постійне заняття за наймом із фіксованою зарплатою, з перспективою регулярною службового просування, з після відставки - з гарантованою пенсією; досвідченість і безособовість, тобто посадові особи призначаються на основі своїх професійних якостей без свавілля і особистих переваг з боку керівництва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити