Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Функції державного

Функції державного. Реальні, силові, цілеспрямовані, організуючі та регулюючі впливи на певне явище, відношення чи стан (стан Ф.д.у. відображає зміст та характер управлінського впливу). Під Ф.д.у. слід розуміти види управлінських впливів держави, специфіка яких визначається предметом, змістом та способом перетворення об'єктів управління або його власних управлінських компонентів. Ф.д.у. тісно пов'язані із суспільними функціями держави й відображають способи здійснення останніх. Якщо суспільні функції держави розкривають її суспільну природу і роль, то Ф.д.у. показують, якими способами, у процесі яких взаємозв'язків із суспільством вона їх здійснює. Ф.д.у. розкривають і характеризують взаємозв'язки держави як цілісного суб'єкта управління. Сфери і функції діяльності держави безпосередньо трансформуються у сфери і Ф.д.у. Це здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, правове регулювання відносин у масштабах усього суспільства, формування та реалізація державного бюджету, зокрема проведення фіскальної політики тощо. Предмет функцій управління вказує на сторони, аспекти, вияви суспільної системи, що підлягають управлінському впливу держави (державних органів). Зміст функцій управління виражає значення й характер управлінського впливу. Спосіб реалізації розкриває можливості збереження або перетворення управлінських взаємозв'язків, закладених у цій функції. У структурі держави Ф.д.у. отримує певну диференціацію, розподіл і розосередження в управлінських функціях різних державних органів, їх ланок і підсистем.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити