Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Цілепокладання

Цілепокладання. Визначення цілей держави як основи всієї в державному її діяльності, окреслення перспективи управлінні розвитку на певний період. Визначення цілей є найважливішим і складним завданням управлінської діяльності, особливо для держави, яка є складною, багатоконтурною, нелінійною, відкритою, динамічною та імовірнісною системою зі зворотним зв'язком. Невдале визначення цілей може призвести до заниження або завищення реальної перспективи держави. У першому випадку стримуватиметься її розвиток, а в другому - буде ставитися недосяжна мета: розвиток найважливіших сфер діяльності буде не гармонізованим, втратиться довіра до влади. Тому необхідне застосування науково обґрунтованого прогнозування, програмування і планування державного розвитку. Певні цілі держави зумовлюють ті чи інші види її діяльності та управління ними. Виходячи з цього при цілепокладанні слід враховувати як притаманну суб'єктові управління (державній владі) систему цінностей, так і розуміння ситуації, процесів розвитку та прагнень об'єкта управління (суспільства), його сучасного стану та тенденцій розвитку. Визначення цілей держави - це, насамперед, визначення пріоритетів на рівні основних напрямів її діяльності, тобто на найвищому рівні її пріоритетів, який на певний час визначає подальше спрямування державної діяльності, зокрема державного управління, використання наявних ресурсів держави; її стан; ставлення до неї інших держав світу, що утворюють зовнішнє середовище; зрештою, її успішний розвиток та пов'язане із цим майбутнє. На рівні держави гідним майбутнім є входження до світової спільноти та посідання чільного місця серед найрозвиненіших країн світу, передусім за показниками людського та економічного розвитку. Цілі держави, а відповідно й державною управління зазвичай проголошуються і фіксуються у спеціальних державно-управлінських рішеннях, здебільшого в конституціях країн або у відповідних законах.

Принциповий вибір головної мети держави та її основних складових, з одного боку, визначає генеральні напрями державної діяльності, а з другого - погребує їх конкретизації як у просторі, так і в часі. З цією метою здійснюється структуризація цілей держави - як правило, у формі класичної ієрархічної структури типу дерева. При формуванні дерева цілей держави необхідно виконати наступні дії: сформувати сукупність можливих альтернативних цілей; здійснити їх аналіз та якісний, а, за можливістю, й кількісний опис цілей; вилучити на всіх рівнях структуризації малоефективні цілі, не забезпечені достатніми ресурсами; визначити пріоритети; встановити термін реалізації цілей. Ідеали (місії), макроцілі (політичні, економічні, соціальні, духовні) та цілі (конкретні бажані результати у різних сферах суспільної діяльності) відповідно утворюють три основні рівня бачення цілей держави. Найпоширенішими є такі терміни досягнення цілей: для довгострокових (макроцілей) - п'ять і більше років; для середньострокових - від одного до п'яти років; для короткострокових - один рік. При цілепокладанні слід враховувати, що управління складними соціальними системами, до яких, безумовно, належить держава, лише виходячи з короткострокових цілей, з часом неминуче призводить до погіршення діяльності цих систем. Саме тому завжди доцільно визначати довгострокові цілі держави.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити