Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Види державних органів

Види державних органів. Розподіляються за такими ознаками: за формами і методами здійснення функцій державного управління (політичні, економічні, адміністративні, фінансові, каральні, контрольно-наглядові, консультаційні, координаційні); за характером і обсягом компетенції (загальної, спеціально-функціональної / галузевої і міжгалузевої та особливої компетенції); за принципом поділу влади (законодавчі, виконавчі, судові); за видами державної діяльності (цивільні, військові, правоохоронні); за принципом федералізму (федеральні, суб'єктів федерації); за територіальним масштабом (центральні, регіональні / територіальні /, місцеві); за організаційно-правовими формами (колективні. одноосібні); за формами прийняття рішень (колегіальні, єдиноначальні); за порядком створення (легітимні і не легітимні); за особливостями виконання покладених повноважень (владно-управлінські, допоміжні).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити