Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Державна кадрова політика

Державна кадрова політика. Один із пріоритетних напрямів діяльності держави з координації заходів, що проводяться з метою розвитку і вдосконалення трудового потенціалу країни. Д.к.п. передбачає визначення сукупності соціально-економічних і політичних завдань, вирішення яких здійснюється на правовій основі переважно у трьох напрямах: 1) у системі державних підприємств, установ, організацій; 2) у системах державної служби і служби в органах місцевого самоврядування; 3) щодо недержавних підприємств (акціонерних, приватних, орендних компаній, фірм). На основі Д.к.п. в кожному державному органі, на державному або приватному підприємстві може розроблятися своя конкретна кадрова політика, що випливає із цілей, завдань і функцій цих організацій. Така політика проводиться через відповідні управлінські структури та адміністрації організацій. Д.к.п. для працівників приватної сфери, громадських організацій, а певною мірою і для зайнятих на державних підприємствах і в організаціях, не може бути такою ж імперативною, як для державних службовців.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити