Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Державне управління

Державне управління. Практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з мстою її упорядкування, зберігання або перетворення, що спирається на її владну силу. Макс Вебер визначив Д.у. як конкретний вид діяльності щодо здійснення державної влади, який має функціональну та компетенційну специфіку, що відрізняє її від інших видів та форм реалізації державної влади. В енциклопедії Вritanika Д.у. охарактеризоване як діяльність, що включає здійснення політики та програм урядів. Існують принаймні два різні підходи до розуміння змісту Д.у. У першому з них, так званому американському, зорієнтованому на всі процеси і функції управління у спектрі повноважень держави, Д.у. розглядається як галузь, що охоплює багато дисциплін та включає законодавчу, виконавчу і судову гілки влади, а у другому, так званому європейському, Д.у. розглядається як підгалузь права. Інакше кажучи, перший підхід передбачає

поєднання політичних, правових та адміністративних функцій, а другий - їх розмежування, тобто визначення Д.у. як усієї не законодавчої та не судової діяльності держави, або як підзаконної виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави. За першим підходом, який набуває визнання в Україні, Д.у. охоплює діяльність органів та установ усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) з вироблення і здійснення регулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі сфери життєдіяльності суспільства з метою задоволення його потреб. Ключовими поняттями для Д.у. є держава і державна влада, оскільки Д.у. є способом функціонування і реалізації державної влади з мстою становлення і розвитку держави. Важливим фактором для розуміння стану і розвитку Д.у. є врахування його об'єктивних основ, а саме, природно-географічних умов, культурно-історичної спадщини та соціально-економічних умов. В Україні Д.у. набуло офіційного визнання і як вид діяльності, і як галузь науки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити