Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Державно-управлінські впливи

Державно-управлінські впливи. Суспільна потреба, інтерес і мета в управлінні, які усвідомлені суб'єктом державного управління, юридично і нормативно визначені та практично здійснюються в його рішеннях і діях. Ці впливи дуже різноманітні за своєю природою, направленістю, термінами та ступенем впливу на суспільство, наприклад, ідеї, концепції, технологічні послідовності

дій, інші засоби реалізації управлінських рішень. Д.-у.в. можуть призводити до зміни організації об'єкта управління, суб'єкта й навіть усієї системи державного управління (структури та функцій).






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити