Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Закон

Закон. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самот народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має найвищу юридичну силу. 3. є головним засобом зовнішньої публічної фіксації та нормативного закріплення права, що створює можливість чіткого визначення його конкретного змісту та подальшого захисту. Основним законом будь-якої держави є конституція. Закріплена в законах обов'язкова послідовність певних дій зі створення законів називається законодавчим процесом. Він складається з таких дій: прояв законодавчої ініціативи, яка полягає у внесенні до органу законодавчої влади пропозиції про необхідність видання нового закону й у прийнятті рішення про підготовку відповідного законопроекту: розробка та обговорення законопроекту; прийняття і опублікування закону; набуття ним чинності (вступ закону в силу). В Україні право приймати закони належить Верховній Раді України і безпосередньо народу шляхом проведення референдуму (всенародного голосування), а право законодавчої ініціативи - Президентові України, Кабінету Міністрів України та народним депутатам України. Закони мають бути опубліковані протягом ЗО днів з моменту їх прийняття

у спеціальному офіційному виданні - «Відомостях Верховної Ради України», або протягом п'яти днів в газеті «Голос України».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити